Reference

Již se nám podařilo úspěšně uskutečnit dlouhou řadu prodejů firem z různých oborů a do rukou rozličných typů investorů. Zde se můžete seznámit s vybranými případy a dalšími referencemi z našeho působení.

Prodej distributora high-end vlasové kosmetiky (V723)

Firma je největší nezávislý tuzemský dovozce a výhradní distributor high-end značek vlasové kosmetiky pro kadeřnické salony v ČR a SR. Během 8 let existence firma díky velmi profesionálnímu řízení a inovativnímu přístupu každoročně dvouciferně rostla a v roce 2014 přesáhla hranici tržeb 100 mil. Kč při úctyhodné EBITDA 18 mil. Kč. Majitel, občan USA, nás pověřil prodejem úspěšné firmy z důvodu plánovaného stěhování do zahraničí. Prodejní proces trval 1 rok a byl zdárně ukončen v říjnu 2015. Kupujícím je privátní investor s dlouholetými zkušenostmi v oblasti managementu a financí z nadnárodních firem, který se po transakci začal osobně podílet na vedení firmy.
Právní poradenství poskytoval PwC Legal.
Podrobnější informace poskytneme na vyžádání.

Prodej majoritního podílu ve výrobci nábytku BMB, spol. s r.o. (V601)

Nábytkářská firma z Jižní Moravy s více než stoletou historií se v posledních letech zaměřuje na výrobu postelí a ložnicového nábytku vlastního designu. V podniku s vlastním výrobním areálem a komplexní výrobní technologií pracuje 70 zaměstnanců. Po složitější a dlouhodobější přípravě akvizice odkoupil v červenci 2015 téměř 80% podíl ve společnosti privátní investor. Nový majoritní vlastník se ujal řízení firmy s cílem posílení vlastního výrobního programu.

Kapitálový vstup do TENZOVÁHY, s.r.o. (V482)

Olomoucký výrobce silničních vah vlastní konstrukce působí na trhu od r. 1991. V tomto segmentu patří k předním tuzemským výrobcům, významná část jeho produkce představuje export. I přes poměrně stabilní růst a výkonnost hledala firma nový impuls rozvoje, jehož potřeba se urychlila odchodem jednoho ze společníků do důchodu. V červenci 2015 po více než ročním vyjednávání odkoupil 70% obchodních podílů soukromý investor se zkušenostmi v oblasti strategického řízení a obchodu. Spolu s původními majiteli, kteří si ponechali minoritní podíly, se bude aktivně podílet na vedení podniku.

Prodej servisu Truck centrum Bízovi s.r.o. (V236)

Společnost Truck centrum Bízovi se v areálu v blízkosti dálnice D2 u Hustopeče věnuje servisu a prodeji náhradních dílů pro nákladní automobily. Majitelé podnikající od poloviny 90. let vybudovali zázemí stabilní a ziskové firmy. S ohledem na plánovaný odchod do důchodu jsme jim pomáhali řešit generační výměnu formou prodeje firmy. Transakci se podařilo zrealizovat v červenci 2015 a to v poměrně krátkém čase 1 roku od zahájení spolupráce (doba zahrnuje vyhledání investora). Investorem je společnost L- TRUCK, s.r.o. zabývající se prodejem dopravní techniky. Akvizice se uskutečnila formou prodeje 100% podílů na společnosti a současně prodejem nemovitostí ve vlastnictví fyzických osob (kombinace Share Deal a Asset Deal).

Prodej franšízové sítě fitness EXPRESKA s.r.o. (V727)

EXPRESKA je největší tuzemskou franšízovou sítí fitness pro ženy se sídlem v Praze. Po 7 letech dynamického růstu aktuálně zastřešuje téměř 45 poboček v ČR a na Slovensku. Do ziskové rostoucí společnosti formou odkoupení 100% obchodních podílů v dubnu 2015 investovala skupina privátních investorů, kteří se budou aktivně podílet na jejím managementu a využití potenciálu rozsáhlé sítě.

Prodej 70% podílu na společnosti KERI, spol. s r.o. (V730)

KERI je předním výrobcem speciálních bezdotykových měřících a kontrolních přípravků, tzv. „kubingů“, které dodává do automobilového průmyslu. Během své více než dvacetileté existence společnost trvale zvyšuje své tržby a v celé své historii byla zisková. V současnosti firma zaměstnává ve výrobním závodě v Turnově 50 zaměstnanců, v roce 2014 dosáhla tržeb přes 70 mil. Kč. Majoritní podíl po půlročním vyjednávání odkoupila v lednu 2015 Private Equity společnost OnyxCapital specializující se na investice do malých a středních firem. Spojení původního spolumajitele KERI, který ve firmě nadále zůstává, s tímto zkušeným investičním partnerem vytváří podmínky pro další rozvoj společnosti a růst jejího tržního podílu na trzích střední a východní Evropy.
TF Partners (TrhFirem) byl poradcem prodávajícího, právní poradenství poskytoval Havel, Holásek & Partners.

Prodej sítě venkovních reklamních médií (V481)

Společnost TIME : SERVICE, a.s. se zabývá výstavbou, provozováním a servisem sítě reklamních médií umístěných na zařízeních městského mobiliáře v atraktivních lokalitách převážně velkých měst České a Slovenské republiky. Několikaleté úsilí o prodej firmy bylo završeno na jaře 2014, kdy byla síť médií převzata společností RO MARKETING, s.r.o. jako strategickým investorem, který se pohybuje v oblasti reklamy a marketingu. Vyjednávání s investorem trvalo téměř rok, transakce pak proběhla formou Asset Deal - prodej aktiv ze společnosti TIME : SERVICE, která bude nadále zajišťovat jejich servis.

Prodej kliniky estetické medicíny Esthetic Medical (V690)

Pražské centrum estetické medicíny Esthetic Medical patří mezi přední kliniky v tomto oboru. Pod lékařským dohledem poskytuje kosmetické a estetické služby (neinvazivní zákroky, lékařské dermatologické zákroky) na moderních technologiích. Dosavadní majitelka podnikající jako fyzická osoba, která firmu vybudovala, se začala věnovat jinému oboru. Firmu počátkem roku 2014 odkoupil privátní investor formou Asset Deal. Pro něj akvizice představuje vstup do vlastního podnikání.

Prodej firmy M + M servis, s.r.o. (V620)

Společnost M + M servis se zabývá svozem, tříděním a likvidací odpadů pro firemní klientelu a údržbou komunikací. Pro jejího majitele, který plánoval odchod do důchodu (generační výměna), jsme zajišťovali celý proces prodeje. Prodej firmy byl dokončen v únoru 2013 vstupem strategického investora společnosti KP servis Most s.r.o., která také podniká v oblasti Facility managementu. Spojením těchto podniků došlo k rozšíření nabízených služeb i regionálního pokrytí, což vytvořilo solidní perspektivu dalšího rozvoje těchto dosud velmi úspěšných firem.

Prodej výrobce CNC strojů SAHOS s.r.o. (H151)

S ohledem na specifické okolnosti se v tomto případě jednalo o dlouhodobý prodejní proces, který byl zdárně dokončen v závěru roku 2011 prodejem 100% obchodních podílů na SAHOS. Podnik je velmi úspěšným a dynamicky rostoucím výrobcem CNC obráběcích strojů na neželezné materiály s obratem přes 100 mil. Kč a EBITDA přes 20 mil. Kč. Finanční investor, který podnik odkoupil od jeho zakladatelů, se touto akvizicí chce podílet na využití růstového potenciálu v segmentu zpracování kompozitních materiálů.
TF Partners (TrhFirem) byl poradcem prodávajícího, právní poradenství poskytoval Havel, Holásek & Partners.

Prodej zastoupení značky SUNOCO (V310)

Značka Sunoco patří globálnímu výrobci olejů a maziv Petronas. Jejím tuzemským výhradním distributorem byla od počátku 90. let spol. Transa s.r.o. Prodej zastoupení pro Českou republiku i Slovensko proběhl v říjnu 2011 formou Asset Deal. Kupujícími jsou dva privátní investoři s bohatými manažerskými a obchodními zkušenostmi. Jejich záměrem je výraznější posílení pozice této značky na trzích obou zemí, jež v posledních letech spíše stagnovala.

Prodej podniku a aktiv firmy Radim Mohyla - Tiskárna u Národního domu

Po krátkých jednáních byl v květnu 2011 převzat podnik fyzické osoby provozující ofsetovou tiskárnu a grafické studio ve Frýdku-Místku. Kupujícím je společnost G-VARIADO PRINT s.r.o. Cílem spojení je rozšíření nabídky poskytovaných služeb a spektra výrobních technologií.

Poradenství při prodeji nakladatelství Motto

Poskytovali jsme konzultace majitelce známého nakladatelství při prodeji do rukou tuzemského leadera nakladatelství Albatros Media a.s. Motto vydává beletrii předních českých spisovatelek (mj. Halina Pawlowská, Irena Obermannová, Barbara Nesvadbová). Transakce formou prodeje společnosti R + H, spol. s r.o. se uskutečnila na přelomu roku 2010 a 2011.

Prodej 25% akcií společnosti OK-TOURS a.s.

OK-TOURS se zabývá provozováním vlastní sítě hotelů v Praze a dalších městech, incomingovým cestovním ruchem a prodejem letenek. Prodej 1/4 podílu na společnosti byl dokončen v listopadu 2010 po téměř ročním jednání. Prodávajícími jsou fyzické osoby, které ukončují aktivní podnikatelskou činnost a odchází do důchodu. Novým akcionářem je zahraniční finanční investor, který touto akvizicí vstupuje do oboru cestovního ruchu v České republice.

Akvizice 90% podílu na společnosti Voinet s.r.o.

Od léta 2009 jsme pro gruzínského investora z oblasti telekomunikací, společnost Hi-line, vyhledávali vhodného tuzemského operátora telekomunikačních služeb na bázi IP telefonie za účelem kapitálového vstupu. Bylo vedeno jednání s více než deseti subjekty. Proces byl dokončen v květnu 2010 převzetím 90% obchodního podílu na společnosti Voinet s.r.o. (výpis z OR – akvizice proběhla prostřednictvím účelové společnosti registrované v ČR). Původní společník ve firmě zůstává s 10% podílem a bude se strategickým partnerem spolupracovat na dalším rozšíření služeb především v oblasti mezinárodních hovorů.

Prodej společnosti AG – project, s.r.o. (H497)

Pro majitele společnosti AG - project s. r.o. jsme v červnu 2009 začali vyhledávat zájemce o pokračování v jejich úspěšném podnikání v souvislosti s generační výměnou (odchodu do důchodu). Firma je etablovaným specializovaným prodejcem systémů pro podlaháře a obkladače s moderní provozovnou v Praze. Transakce se uskutečnila v období kratším než jeden rok, kdy 100% obchodních podílů na společnosti v únoru 2010 odkoupil RNDr. Jaroslav Košut, CSc., MBA prostřednictvím své investiční společnosti Via Net, s.r.o. (výpis z OR). Tento privátní investor přichází z jiného oboru, akvizice v tomto segmentu pro něho představuje zajímavou možnost vlastního podnikání.

Prodej firmy KLIMAALIANCIA, s.r.o. na Slovensku (S128)

V krátké době se díky naší slovenské pobočce podařil již druhý prodej firmy na tamním trhu. Společnost KLIMAALIANCIA se zabývá montáží, servisem a drobnou výrobou v oblasti klimatizační techniky pro větší průmyslové a obytné budovy i pro malospotřebitele. Pro jejího majitele jsme začali pracovat v červenci 2009. Již brzy se rozběhla jednání se soukromým investorem, pane Milošem Gregorem, který v únoru 2010 převzal 100% obchodní podíl (výpis z OR). Nový majitel se hodlá sám podílet na vedení a rozvoji firmy.

Prodej 25% akcií společnosti poskytující internetová řešení (H434)

Vstup minoritního akcionáře resp. prodej minoritního podílu je u menších a středních firem poměrně vzácnou záležitostí. Pro nás je prvním takovým případem přední tuzemská agentura v oblasti vývoje webových aplikací a internetové reklamy s řadou odborných ocenění a 30 zaměstnanci. Jejím akcionářům jsme umožnili se rozšířit o dva soukromé investory, kteří mají bohaté zkušenosti s akvizicemi, finančním a strategickým řízením firem a zároveň i určité finanční zázemí. Původní akcionáři a vedení si od tohoto kroku slibují nový impuls rozvoje a strategický posun už tak úspěšné firmy.
Na přání stran není zveřejněno jméno firmy.

Prodej společnosti KRÁLIK, s.r.o. na Slovensku (H436)

V listopadu 2009 se uskutečnil náš první případ prodeje firmy na Slovensku. Společnost KRÁLIK, s.r.o. (výpis z OR) se 160 zaměstnanci zajišťuje úklidové služby širokému spektru zákazníků převážně v Bratislavě. S ohledem na naši síť kontaktů jsme firmě od června 2008 zprostředkovali jednání s potenciálními zájemci z oboru úklidových služeb i mimo tento sektor. Nejlepší podmínky na odkup 100% obchodních podílů byly nakonec předloženy subjektem, který v této oblasti nepůsobil, a to slovenskou investičně-poradenskou společností BRAINVEST, s.r.o. Pro ni je tato akvizice vlastním Private equity projektem.

Prodej obchodního podílu na společnosti St. James Education Centre s.r.o. (H413)

Jazykové škole St. James Education Centre jsme v minulosti asistovali při akvizicích konkurenčních jazykových agentur (viz informace níže), čímž se tato společnost s tržbami přes 30 mil. Kč zařadila mezi přední tuzemské jazykové školy v oblasti firemní výuky. Po její konsolidaci jsme v roce 2008 naopak začali pracovat na jejím prodeji. Majiteli firmy jsme byli pověřeni vyhledat zájemce a kompletně zajistit proces prodeje. To se i přes nepříznivou situaci na trhu podařilo a v květnu 2009 byl prodej společnosti dokončen (výpis z OR). Kupujícím je Jazyková škola Spěváček s.r.o. zabývající se jazykovou výukou a překladatelskou činností, které tato akvizice posune mezi největší firmy v oboru.
Roman Kačín, dosavadní společník St. James Education Centre: „Ekonomická krize celý proces prodeje firmy podstatně zkomplikovala, Trh firem však přesto dokázal transakci zdárně dokončit a za daných okolností dosáhnout velmi dobrých podmínek.“

Prodej společnosti NAF, a.s. (H400)

Společnost NAF, a.s. je tradičním výrobcem postupových nástrojů v automobilovém a elektrotechnickém průmyslu s vysoce kvalifikovanými zaměstnanci. Po 12-ti letech budování firmy se její dosavadní akcionář ze zdravotních důvodů rozhodl odejít z jejího vedení a firmu prodat. Již v úvodu spolupráce majitele podniku s námi o něj projevila zájem menší tuzemská Private Equity společnost Uptown. Prodeji akcií se uskutečnil pět měsíců po začátku jednání a to v srpnu 2008 (výpis z OR). Nový majitel chce pokračovat v uznávané nástrojařské práci i pro zákazníky v dalších oborech.
Josef Barták, dosavadní akcionář NAF: „Spolupráce s Trhem firem přinesla rychlé vyřešení prodeje firmy. Těší mě, že se podařilo najít pokračovatele v mém podnikání, kteří v nástrojárně vidí další perspektivy.“

Prodej podnikatelských aktivit společnosti Chemoplast, a.s. (H222)

Chemoplast má šedesátiletou historii v oblasti zpracování termoplastů a výrobou vstřikovacích forem. Výrobní program ve třech závodech v Brně a okolí tvoří především produkce plastových výlisků pro různá průmyslová odvětví, ale také dětské hračky, díky kterým se tato firma dostala do širokého povědomí. Po dvouletém vyhledávání a komunikaci s potenciálními zájemci se pro podnik podařilo najít vhodné investory, kteří v červenci 2008 do své nově vytvořené společnosti Chemoplast BEC, s.r.o. převzali všech 90 zaměstnanců, výrobní program s ochrannými známkami a technologie. Skupinu investorů vede společnost Blue Elephant Company, kterou založili někteří manažeři podílející se v letech 2003 - 2006 na restrukturalizaci brněnského Zetoru. Záměrem investorů je rozvoj perspektivních aktivit firmy zejména v oblasti technických výlisků a současně i zefektivnění její činnosti. Další informace viz tiskové zprávy v Hospodářských novinách.

Spolupráce s CIE Automotive při vyhledávání akvizic

Trh firem asistoval koncernu CIE Automotive v letech 2005-2007 při akviziční expanzi v České a Slovenské republice. Koncern je jedním z předních evropských výrobců automobilových komponent s působností i na českém trhu (např. firmy CIE PLASTY CZ. s.r.o., CIE Praga Louny, a.s., CIE METAL CZ, s.r.o., UNITOOLS PRESS CZ a.s.). Firma je obchodována na madridské burze. V průběhu dvouleté spolupráce jsme vyhledali, oslovili a analyzovali desítky výrobních firem a zajišťovali jednání pro zástupce CIE Automotive. Skupina nakonec volila jiné cesty expanze v regionu CEE.

Prodej 100% akcií autosalonu AUTOVARS, a.s. (H172)

AUTOVARS je jedním z největších prodejců a servisů značek Opel a Chevrolet v Praze a současně patří mezi nejstarší dealery těchto značek v tuzemsku. Majitelé se začali více věnovat jiným podnikatelským aktivitám, proto se rozhodli firmu prodat. Po více než dvou letech spolupráce s akcionáři se podařilo najít vhodného zájemce, který by firmu dále rozvíjel. Stala se jím skupina firem zabývající se především logistikou a službami motoristům. Prodej akcií se uskutečnil v dubnu 2008.

Prodej části podnikatelských aktivit společnosti H-info s.r.o. (H150)

Firma nás oslovila se zájmem o nalezení strategického partnera, který by umožnil zásadně rozvinout její aktivity v oblasti vývoje a prodeje vlastního software. V krátké době na naši nabídku reagovala společnost PROG-SOFT spol. s r.o., dodavatel informačních systémů pro výrobce a distributory nápojů. Jednání mezi firmami trvalo pouze několik týdnů. V prosinci 2007 došlo k převzetí části aktivit H-info včetně pracovníků a klientské báze. Pod křídly společnosti PROG-SOFT získává vývoj a prodej vlastního software silné zázemí. Novému majiteli to naopak umožní nabízet komplexní informační systém včetně dalších nadstaveb.

1-25/39 stránka: 1 [ ]
 

nové nabídky e-mailem

Trh firem
(TF Partners s.r.o.)

+420 274 822 970

Kontaktní formulář

Anketa

Zvažujete: