V ý p i s
z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Plzni
oddíl C, vložka 2487

! ! ! U P O Z O R N Ě N Í ! ! !
Tento výpis má pouze informativní charakter.
Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET. V případě, že se domníváte, že obsahuje chyby, obraťte se prosím na rejstříkový soud.

Datum zápisu: 24.září 1992
Obchodní firma: ŠKODA KLATOVY s.r.o.
Sídlo: Klatovy, Domažlická 15
Identifikační číslo: 453 52 372
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
založena zakladatelskou listinou ve formě not. zápisu státního
notářství Plzeň-město pod sp.zn. NZ 415/92, N 1219/92 ze dne
31.7.1992.
Předmět podnikání:
zámečnictví
stavba strojů s mechanickým pohonem
výroba, montáž, opravy a rekonstrukce vyhrazených tlakových
zařízení
práce pomocí mechanizmů
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, mimo zboží,
na které je třeba zvláštní povolení, v režimu živnosti volné
provozování drážní dopravy na železniční dráze - vlečce
výroba, instalace a opravy elektronických zařízení
montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení,
plnění tlakových nádob na plyny
montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických
zařízení
montáž měřidel
vzdělávání ostatní - svářecká škola, v režimu živnosti volné
projektování elektrických zařízení
hostinská činnost
silniční motorová doprava nákladní
ubytovací služby v režimu živnosti volné
kovoobráběčství
provádění staveb, jejich změn a odstraňování
výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů
projektová činnost ve výstavbě
Způsob jednání:
Společnost zastupují vždy alespoň dva jednatelé společně.
Společníci:
AP TRUST a.s.
Praha 1, Králodvorská 1081/16, PSČ 110 00
Identifikační číslo: 267 73 180
Vklad: 175 833 000,- Kč
Splaceno: 175 833 000,- Kč
Obchodní podíl: 100 %
Základní kapitál: 175 833 000,- Kč
Údaje o konkursu:
Usnesením Krajského soudu v Plzni ze dne  10. prosince 2002
sp. zn.  20 K 34/2002  byl prohlášen konkurs na majetek
obchodní společnosti ŠKODA KLATOVY s.r.o. a ustaven konkursní
správce. Účinky konkursu nastaly dne  10. prosince 2002.
Konkursní správce:
JUDr. Jan Klíma, r.č. 470202/127
Plzeň, Pražská 45, PSČ 301 50

Tento výpis je neprodejný a byl pořízen na Internetu ( http://www.justice.cz).
Dne: 23.10.06 18:15:56
Údaje platné ke dni 20.10.2006