ZEMĚDĚLSKÁ VÝROBA (firma na prodej B562)

Jsme pověřeni prodejem této firmy. Uvádíme indikaci základních parametrů dané společnosti ke zjištění prvotního zájmu investorů.

Předmět činnosti

Zemědělství - rostlinná a živočišná výroba

RegionVýchodní část Čech
NemovitostiVlastní pozemky přes 100 ha, rozsáhlé areály v několika lokalitách

Silné stránky firmy

- Hospodaření na výměře 1.000 ha (v LPIS)
- výroba v konvenčním a z menší části také v ekologickém režimu hospodaření
- mechanizace v potřebném rozsahu
- možnost rozvoje na vlastních stavebních pozemcích

Finanční údaje

Tržby celkem*30 - 50
EBITDA*10 - 20
Aktiva celkem*100 - 200
Vlastní kapitál*50 - 100
Čistý dluh*10 - 20

Navrhovaná transakce

Předmět nabídkyProdej majoritního podílu (více než 2/3) na společnosti
Očekávaná cena*>100

Tento případ řešíme ve spolupráci s partnerskou společností.

zpět na přehled

Legenda
* Intervalové údaje v mil. korun (resp. v mil. eur u slovenských firem)
EBITDA - zisk před úroky, daněmi, odpisy a amortizací
Očekávaná prodejní cena je na bázi equity value, tj. je upravena o čistý dluh
Čistý dluh - úročené cizí zdroje minus peněžní prostředky

UPOZORNĚNÍ:
Informace o nabízených firmách byly vypracovány na základě údajů poskytnutých prodávajícími. Přestože zajištění jejich kvality věnujeme náležitou péči, jsou údaje pouze informativní. Naše společnost Akvizit s.r.o., jako poradce prodávajících, nepřebírá odpovědnost za jejich správnost, úplnost nebo přesnost. Tyto informace nepředstavují formu jakéhokoli individualizovaného investičního doporučení, nezohledňují situaci a preference jednotlivých investorů. Údaje slouží pouze jako podklad pro případné následné jednání stran.

Pokud máte zájem získat bližší informace k této firmě, vyplňte prosím kontaktní formulář.

Informace o obecném postupu získávání detailních informací o nabízených společnostech a prodejním procesu naleznete zde.Zvažujete prodej nebo nákup firmy?

Zvažujete prodej nebo nákup firmy?

Domluvte si s námi nezávaznou diskrétní konzultaci.

+420 274 822 970 info@trhfirem.cz

Akvizit s.r.o.

  • budova 4D CENTER
  • Kodaňská 1441/46,
  • 101 00 Praha 10

Odesláním formuláře uděluji společnosti Akvizit s.r.o. s.r.o. souhlas se zpracováním osobních údajů.