zemědělská farma (B562)

prodejní proces je již v pokročilejší fázi

Naše společnost je pověřena prodejem této firmy. Uvádíme indikaci základních parametrů ke zjištění prvotního zájmu investorů.

Předmět činnosti

zemědělství - rostlinná a živočišná výroba a obchod s komoditami

RegionStřední Čechy
Počet zaměstnanců20 - 30
Nemovitosticelkem přes 2000 ha orné půdy v užívání (v LPIS), z toho vlastní pozemky 70 ha

Silné stránky firmy

rozsáhlé moderní technologické zázemí (nemovitosti i mechanizace), tři provozní střediska ve strategické lokalitě, dlouhodobá ziskovovost, žádné zadlužení

Finanční údaje

Tržby celkem*100 - 200
EBITDA*30 - 50
Aktiva celkem*100 - 200
Vlastní kapitál*100 - 200
Čistý dluh*0

Navrhovaná transakce

Předmět nabídkyprodej 100% podílů na společnosti
Očekávaná cena*>250

Tento případ řešíme ve spolupráci s partnerskou společností.

zpět na přehled

Legenda
* Intervalové údaje v mil. korun (resp. v mil. eur u slovenských firem)
EBITDA - zisk před úroky, daněmi, odpisy a amortizací
Očekávaná prodejní cena je na bázi equity value, tj. je upravena o čistý dluh
čistý dluh - úročené cizí zdroje minus peněžní prostředky

UPOZORNĚNÍ:
Informace o nabízených firmách byly vypracovány na základě údajů poskytnutých prodávajícími. Přestože zajištění jejich kvality věnujeme náležitou péči, jsou údaje pouze informativní. Naše společnost TF Partners s.r.o., jako poradce prodávajících, nepřebírá odpovědnost za jejich správnost, úplnost nebo přesnost. Tyto informace nepředstavují formu jakéhokoli individualizovaného investičního doporučení, nezohledňují situaci a preference jednotlivých investorů. Údaje slouží pouze jako podklad pro případné následné jednání stran.

Pokud máte zájem získat bližší informace k této firmě, vyplňte prosím kontaktní formulář.

Obecný postup získávání detailních informací o nabízených společnostech a prodejním procesu naleznete zde.Zvažujete prodej nebo nákup firmy?

Domluvte si s námi nezávaznou diskrétní konzultaci.

+420 274 822 970 info@trhfirem.cz

TF Partners s.r.o.

  • budova 4D CENTER
  • Kodaňská 1441/46,
  • 101 00 Praha 10

Odesláním formuláře uděluji společnosti TF Partners s.r.o. souhlas se zpracováním osobních údajů.