Naše referenční transakce

Za téměř 20 let existence jsme pomohli realizovat již 55 transakcí v hodnotách desítek a stovek miliónů korun. Řešili jsme jednoduché i velmi komplexní prodeje společností z různých oborů do rukou širokého spektra investorů z ČR i zahraničí.
Rádi pomůžeme i vám.

Prohlédněte si prodeje firem a akvizice, které jsme ve většině případů zajišťovali komplexně, nebo jsme při nich poskytovali jednotlivé služby. Snažíme se o maximální transparentnost našich úspěchů, a proto se souhlasem účastníků transakce odhalujeme identitu prodaných společností. Informace o transakcích, u kterých zde nejsou zveřejněny identifikační údaje, poskytujeme na vyžádání nebo při schůzce, a to v rozsahu odsouhlaseném klientem. Stejně tak vám rádi umožníme získat osobní reference našich klientů, které jsme v uskutečněných obchodech zastupovali.

kadeřnický velkoobchod

kombinace prodeje podílu a aktiv

obchod služby

Poskytovali jsme transakční podporu majiteli společnosti Kadeřnický velkoobchod Tomáš Drobný, s.r.o. (KVTD), která je součástí sítě sedmi velkoobchodů zastřešených společností HAIR SERVIS. Tato skupina s 20 pobočkami a 13 školícími centry je největším tuzemským B2B distributorem profesionální kadeřnické kosmetiky. Celou skupinu koupil druhý největší český online prodejce (B2C) vlasové kosmetiky Bezvavlasy, jehož akcie jsou obchodovány na trhu Start pražské burzy. Kupní cena 530 mil. korun je tvořena hotovostí, akvizičním úvěrem, odloženou platbou a z 2/5 je hrazena nově emitovanými akciemi Bezvavlasy, díky čemuž se dosavadní majitelé HS budou podílet na významných synergiích plynoucích ze spojení a dalším rozvoji celé skupiny s aktuálními kombinovanými tržbami 1,1 mld. korun a EBITDA přes 110 mil. Kč. V případě KVTD měl prodej firmy podobu specifické kombinace asset dealshare deal. Celý prodejní proces trval 2,5 roku, jednání s Bezvavlasy pak 14 měsíců. Uzavření a částečné vypořádání transakce proběhlo těsně před Vánoci 2023.

Tomáš Drobný, spolumajitel HAIR SERVIS: "Bez pomoci týmu Akvizit bych byl v dlouhém prodejním procesu a velmi složité struktuře transakce ztracen. Díky plnému osobnímu nasazení a zkušenostem p. Dvořáka se navzdory různým zájmům více než 15ti účastníků transakce podařilo vyjednat výborné podmínky prodeje mého celoživotně budovaného byznysu a jeho pokračování ve vznikající skupině Bezvavlasy-Hair Servis, na které se budu jako akcionář také podílet."

Akviziční úvěr kupujícímu poskytla Raiffeisenbank.

Právní poradenství prodávajícím poskytovala kancelář Kinstellar.

Oficiální tisková zpráva Bezvavlasy

 

poskytovatel software

prodej 100% podílů na společnosti

služby

Společnost KS – program, spol. s r.o. patří k lídrům na trhu personálních a mzdových informačních systémů v Česku a na Slovensku, které firma poskytuje velkým a střední firmám i veřejné sféře. Tržby vsetínské firmy s cca 30 zaměstnanci se pohybují kolem 35 mil. korun při zajímavé EBITDA přes 10 mil. Kč. Prodej firmy z rukou tří společníků, který jsme řešili ve spolupráci s naším partnerem Kreston A&CE, se těšil solidnímu zájmu investorů. To mj. přispělo k relativně rychlému prodejnímu procesu, kdy byl prodej 100% podílů dokončen již po 6 měsících v prosinci 2023. Novým majitelem je přední tuzemská softwarová skupina Seyfor s působností v 7 evropských zemích. Dosavadní společníci se budou nadále podílet na vedení firmy pod křídly silného strategického investora.

Kupující transakci financoval z vlastních zdrojů.

Právní poradenství prodávajícím poskytovala kancelář Eversheds Sutherland.

Oficiální tisková zpráva Seyfor

správce nemovitostí

prodej čtyř firem (100% podílů)

služby

RK Beskyd spol. s r.o. a tři propojené firmy působí jako správce nemovitostí ve Zlínském kraji. Společnosti se stabilní výkonností a profesionálním týmem mají ve správě cca 3.000 bytových jednotek soukromých vlastníků i obcí. Dva majitelé tyto firmy budovali od poč. 90 let. V rámci plánovaného odchodu do důchodu nás společníci pověřili kompletním zajištěním prodeje jejich ziskových firem, který jsme úspěšně dokončili v prosinci 2023. Do společností vstoupil oborový investor – skupina firem poskytující správu nemovitostí, která touto akvizicí rozšíří svoje regionální pokrytí a umožní klientům RK Beskyd využívat další služby související se správou a údržbou bytů.

Právní poradenství prodávajícím poskytovala kancelář PPS advokáti.

lyžařský areál

dataroom při akvizici

služby

V rámci akvizice firmy Spartak Rokytnice, a.s. společností Trigema Leisure a.s. jsme poskytovali službu virtuálního data room. Spartak Rokytnice provozuje skiareál v Rokytnici nad Jizerou (pátý největší lyžařský areál v Česku). Akviziční due diligence probíhalo v létě 2023. Trigema Leisure, která koupila 100% akcií společnosti od TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou, z.s., patří do přední tuzemské developerské skupiny Trigema. Další informace o této transakci viz Aktuality v prodeji společností 9/2023.

 

stavebniny

akvizice 100% podílů na společnosti

obchod

Přední česká síť stavebnin IZOMAT stavebniny naším prostřednictvím koupila společnost Stavebniny Davle. V květnu 2022 nás na základě akviziční poptávky po prodejci stavebních materiálů na těchto webových stránkách oslovil majitel firmy SOUTOK-Stavebniny, která provozuje etablovanou ziskovou prodejnu stavebnin ve středočeské Davli s obratem přes 50 mil. korun. Po dohodě s prodávajícím bylo pod naším vedením zahájeno vyjednávání se skupinou IZOMAT, se kterou dlouhodobě spolupracujeme na vyhledávání akvizic (jednali jsme tedy v nákupním mandátu). Vyjednávání a příprava technicky složitější transakce trvalo 7 měsíců, do zdárného konce jsme akvizici dovedli na přelomu roku 2022/23 (uzavření / signing byl v prosinci, vypořádání / settlement proběhlo hned po Novém roce). Předmětem akvizice byla společnost Stavebniny Davle (tj. forma share deal), která převzala provoz stavebnin od původního provozovatele SOUTOK-Stavebniny. Cílem akvizice je rozšíření sítě IZOMATu o další pobočku ve středních Čechách a využití řady synergií z tohoto spojení.

chemický výrobce

prodej 100% podílů na společnosti

výroba

Firma VIKTOR trade, s.r.o. z Nového Města na Moravě se zabývá vývojem a výrobou speciálních laků pro obaly využívané v potravinářském a farmaceutickém průmyslu. Zakladatelům se podařilo vybudovat velmi úspěšný podnik s vyspělým know-how na výrobu unikátních produktů pro zákazníky prakticky po celém světě. Výroba probíhá ve vlastním moderním a plně zainvestovaném závodě. VIKTOR trade v posledních letech dosahuje tržeb přes 300 mil. korun s EBITDA 25–50 mil. korun. Pro její majitele, kteří se rozhodli řešit generační výměnu prodejem firmy, jsme ve spolupráci s naším partnerem Kreston A&CE zajišťovali kompletní prodejní proces. I přes velký investorský zájem se prodej s ohledem na Covid pandemii a související výkyvy na trhu vstupních surovin protáhl na 18 měsíců. Novým majitelem se v březnu 2022 stala skupina soukromých investorů (investorský pool) s vizí strategického rozvoje firmy, který využije její velký potenciál. Investoři postupně převezmou řízení společnosti.

Právní poradenství prodávajícím poskytovala kancelář Havel & Partners.

Akviziční financování kupujícím poskytla Raiffeisenbank.

výrobce plastových dílů

prodej 100% podílů na společnosti

výroba

NAŠE JUBILEJNÍ PADESÁTÁ TRANSAKCE

Majitelé firmy MEGAT - Výroba z plastů Zlín spol. s.r.o. nás v souvislosti s jejich plánovaným odchodem do důchodu pověřili prodejem jejich společnosti. Silně exportně orientovaná společnost založená již v roce 1992 se zabývá výrobou plastových produktů technologií vytlačování plastů. Do jejího sortimentu patří především plastové profily, lišty, hrany a zahradní obrubníky. Podnik s téměř 40 zaměstnanci a moderním technologickým vybavení ve vlastním areálu ve Zlíně dosahuje tržeb kolem 80 mil. Kč a EBITDA mezi 10 až 15 mil. Kč. I přes nepříznivé ekonomické podmínky spojené s Covid-pandemií a vyšší inflací se podařilo transakci zrealizovat v únoru 2022. Kupujícím je významný strategický investor ze stejného regionu – výrobce plastů SPUR, který si akvizicí rozšíří svůj výrobní sortiment a získá atraktivní zákaznické portfolio. Firmě MEGAT prodejní transakce umožní pokračovat v expanzi mimo své již nedostačující vlastní prostory.

Právní poradenství prodávajícím poskytovala kancelář Neubauer & Partner.

kovovýroba

prodej 100% podílů na společnosti

výroba

Společnost ZIHOS s.r.o. s 26 zaměstnanci a tržbami přes 30 mil. korun vyrábí satelitní držáky a svařované konstrukce z oceli, nerezu a hliníku. Se zakladatelem dlouhodobě ziskového podniku z Klatovska jsme o prodeji průběžně komunikovali řadu let a hledali vhodného pokračovatele v jeho úspěšném podnikání. Prodej firmy podnikající od poč. 90. let byl završen v dubnu 2021. Novým majitelem se stal soukromý investor se zkušenostmi s vedením strojírenských firem, pro kterého je akvizice vstupem do vlastního podnikání. Součástí transakce byl i výrobní areál, ve kterém ZIHOS podniká.

Ing. Josef Ziegler, dosavadní majitel/prodávající: "Prodej firmy není pro majitele nikdy nic příjemného, protože ho k firmě, kterou založil a vybudoval, vážou silné osobní vazby. Díky korektnosti pana Čakana z TrhFirem/TF Partners, který se v tomto prodeji osobně angažoval, proběhl prodej velice hladce a bez jakýchkoliv problémů. Považuji pana Čakana za velmi seriózního partnera a mohu ho každému vřele doporučit."

Právní poradenství prodávajícím poskytovala kancelář PPS advokáti.

prodejce stavebních materiálů

akvizice aktiv

obchod

Jedné z předních tuzemských sítí stavebnin, společnosti IZOMAT stavebniny, se kterou dlouhodobě spolupracujeme na vyhledávání akvizic, jsme poskytovali poradenství při převzetí konkurenčního prodejce stavebních materiálů (zejména valuace, negociace podmínek a transakční dokumentace). Akvizičním cílem byly Stavebniny Krutský z Úval u Prahy. Převzetí firmy s tržbami přes 40 mil. korun proběhlo na přelomu roku 2019/2020 a mělo formu asset deal, kdy investor odkoupil provozní areál, vybavení, zásoby a převzal část zaměstnanců. Cílem je integrace nové provozovny do pobočkové sítě IZOMATu, který tím posílí své postavení v daném regionu. Převzetí bylo z části financováno akvizičním úvěrem.

výrobce energetických zařízení

prodej 60% podílů na společnosti

výroba

VENTOS s.r.o. vyrábí krytování a protihlukové kabiny strojů a energetická zařízení vlastního vývoje (výměníky pro zpětné získávání tepla a průmyslové sušárny). Tržby společnosti z Rumburka přesahují 150 mil. korun, EBITDA v 2017 dosáhla 18 mil. korun. Námi kompletně zajišťovaná transakce byla dokončena v červenci 2018, kdy 60% podíl na společnosti odkoupila private equity skupina SkyLimit Investments do svého fondu SkyLimit Industry. VENTOS tím rozšiřil jejich portfolio synergicky propojených průmyslových podniků. Jeden z původních majitelů si ponechal 40% podíl a bude se z pozice technického ředitele ve společnosti dále zabývat výzkumem a vývojem nových produktů.

Právním poradcem prodávajících byla kancelář Weinhold Legal ze skupiny Ernst&Young.

Akviziční financování kupujícímu poskytla UniCredit Bank.

výrobce pletiv

prodej 100% podílů na společnosti

výroba

TRIDIF, obch. výr. společnost, s.r.o. je výrobcem plotového pletiva již od roku 1994. Produkty jsou využívány jako běžné ploty, oplocení hřišť, ve stavebnictví, lesnictví, ovocnářství apod. Společnost s tržbami kolem 30 mil. korun má 20 zaměstnanců a podniká ve vlastním areálu ve Starém Městě. Prodejem svého dlouhodobě ziskového podniku včetně areálu nás pověřil 100% společník odcházející do důchodu. Transakci se podařilo realizovat po poměrně krátkém procesu v únoru 2018. Novým majitelem se stala společnost z jiného oboru s vizí rozvoje potenciálu TRIDIFu.

výrobce chemických přípravků

prodej 100% podílů na společnosti

výroba obchod

ELCHEMCo, spol. s r.o. je již 25 let dodavatelem chemických přípravků. Zaměřuje se na materiály pro elektroniku, elektrotechniku, strojírenství, přípravky pro modeláře, výtvarníky a kutily. Část sortimentu tvoří vlastní výroba, část je distribuce přípravků od jiných výrobců. Firma má stabilní obrat přes 20 mil. korun se zajímavou EBITDA marží. Prodej firmy z rukou tří zakladatelů, kteří postupně odchází důchodu, byl dokončen v záři 2017 po rychlejším prodejním procesu. Společnost a její řízení převzal privátní investor s dlouhodobými podnikatelskými zkušenostmi.

Právní poradenství prodávajícím poskytovala kancelář PPS advokáti.

velkoobchod vodo-topo-plyn

prodej 100% akcií společnosti

obchod

Skupina firem se od 90. let zabývá dovozem a velkoobchodním prodejem sortimentu v oblasti vodo-topo-plyn-sanita, kde patří k předním tuzemským hráčům. Majitelé vybudovali stabilní a dlouhodobě ziskovou společnost s tržbami kolem 200 mil. korun s pěti pobočkami v ČR a rostoucí dceřinou firmou na Slovensku. V majetku skupiny jsou dvě hlavní distribučními centra s technickým a servisním zázemím s rozlohou přes 22 tis. m2 v atraktivních lokalitách. Prodej propojené skupiny firem byl plánován v souvislosti s generační výměnou. Námi kompletně zastřešená transakce byla dokončena v červnu 2017 do rukou investorské skupiny s částečně obdobnými velkoobchodními aktivitami.

Právní poradenství prodávajícím poskytovala kancelář Havel & Partners.

Akviziční financování kupujícímu poskytla Česká spořitelna.

Na přání stran zatím není zveřejněno jméno firmy. Podrobnější informace poskytneme na vyžádání.

výrobce sklolaminátových dílů

prodej 100% podílů na společnosti

výroba

Průmyslový podnik SAVEA spol. s r.o. s více než 40-ti letou tradici se zabývá výrobou konstrukčních dílů z kompozitních plastů (sklolaminátů) a související kovovýrobou. Díly se uplatňují v řadě průmyslových oborů, zejména v dopravní a manipulační technice (téměř všechny tramvaje vyrobené v ČR obsahují řadu dílů ze SAVEA). Výroba s malosériovým charakterem je podrobena náročným certifikacím, komplexní výrobní proces zahrnuje mj. vývoj a konstrukci dílů, výrobu modelů a forem a montáž. Tržby firmy se 130 zaměstnanci přesahují 100 mil. korun při EBITDA mezi 10 - 20 mil. korun. Původní majitelé, kteří dlouhodobě prosperující společnost z Berounska vybudovali, se z důvodu plánového odchodu do důchodu rozhodli zajistit její pokračování v rukou nového investora. Prodejní proces s ohledem na specifické okolnosti trval několik let. Transakci jsme završili na přelomu 2016/2017, kdy firmu odkoupil investorský holding, který touto akvizicí rozšířil své portfolio průmyslových podniků. Kupující transakci financoval z vlastních zdrojů.

Právní poradenství poskytovala kancelář Weinhold Legal ze skupiny Ernst&Young.

prodejce a servis kompresorů

prodej 100% podílů na společnosti

obchod služby

Společnost PROFI-kompresory s.r.o. podniká v oboru stlačeného vzduchu od počátku 90. let a postupně se vypracovala na největšího dodavatele kompresorů a souvisejících systémů ve východních Čechách. Aktuálně je firma autorizovaným prodejcem a servisem kompresorů tří značek včetně světového leadera trhu Atlas Copco. Pro prodej se majitelé rozhodli ze zdravotních důvodů a plánovaného důchodu, načež byl v roce 2015 zahájen prodejní proces. Po delším vyjednávání jsme transakci dokončili v prosinci 2016, kdy firmu odkoupil soukromý investor a ihned se ujal vedení. Spolu se společností nový majitel získal i její provozní areál, který vlastnila sesterská firma.

Právní poradenství prodávajícím poskytovala kancelář PPS advokáti.

velkoobchod brýlových obrub

prodej 100% podílů na společnosti

obchod

Firma je nezávislým distributorem brýlových obrub, slunečních brýlí a vybavení optik. Většina prodávaného sortimentu je pod vlastní značkou, ostatní je prodej zahraničních značek. Firma se sídlem na Moravě a působností po celé ČR od založení rostla a byla zisková, EBITDA se v posledních letech pohybuje přes 5 mil. korun. Dosavadní majitel se chce věnovat jiným projektům, z jeho pověření jsme proto v roce 2015 začali řešit prodej jeho firmy. Společnost v prosinci 2016 převzali dva privátní investoři s dlouholetými zkušenostmi z vedení obchodních firem. Původní majitel se bude po dobu několika měsíců podílet na vedení firmy společně s investory.

Na přání stran není zveřejněno jméno firmy. Podrobnější informace poskytneme na vyžádání.

výrobce nápojů

prodej 100% podílů na společnosti

výroba

Sodovkárna KALABRIA,spol, s r.o. z Kladna má historii již od roku 1911. Od restituce původním majitelům firma funguje jako menší rodinný podnik, který vyrábí a prodává nealkoholické nápoje stáčené do nerezových sudů i PET lahví. Dodávky pokrývají blízké regiony a prostřednictvím velkoobchodů je značku možné potkat po celé ČR. V souvislosti s generační výměnou jsme z pověření společníků do firmy přivedli nového majitele (soukromý investor s manažerskými zkušenostmi), který v oboru nápojů vnímá perspektivu a do společnosti zamýšlí dále investovat a inovovat její technologie a produkty. Po relativně rychlém prodejním procesu investor koncem června 2016 firmu odkoupil a současně převzal její řízení.

distributor vlasové kosmetiky

prodej 100% podílů na společnosti

obchod

Společnost Salon Professional, s.r.o. je největší nezávislý tuzemský dovozce a výhradní distributor high-end značek vlasové kosmetiky pro kadeřnické salony v ČR a SR. Během 8 let existence firma díky velmi profesionálnímu řízení a inovativnímu přístupu každoročně dvouciferně rostla a v roce 2014 přesáhla hranici tržeb 100 mil. korun při úctyhodné EBITDA 18 mil. korun. Majitel, občan USA, nás pověřil prodejem své úspěšné firmy z důvodu plánovaného stěhování do zahraničí. Námi kompletně zajišťovaný prodejní proces trval jeden rok a byl zdárně ukončen v říjnu 2015. Kupujícím je privátní investor s dlouholetými zkušenostmi v oblasti managementu a financí z nadnárodních firem, který se po transakci začal osobně podílet na vedení firmy.

Právní poradenství poskytovala kancelář PwC Legal.

Akviziční financování kupujícímu poskytla Komerční banka.

servis nákladních vozů

prodej 100% podílů na společnosti

služby

Společnost Truck centrum Bízovi s.r.o. se v areálu v blízkosti dálnice D2 u Hustopeče věnuje servisu a prodeji náhradních dílů pro nákladní automobily. Majitelé podnikající od poloviny 90. let vybudovali zázemí stabilní a ziskové firmy. S ohledem na plánovaný odchod do důchodu jsme jim pomáhali řešit generační výměnu formou prodeje firmy. Transakci se podařilo zrealizovat v červenci 2015 a to do jednoho roku od zahájení spolupráce (zahrnuje dobu vyhledávání investora). Investorem je společnost z blízkého oboru zabývající se prodejem dopravní techniky. Transakce zahrnovala prodej společnosti a současně prodej nemovitostí ve vlastnictví fyzických osob (kombinace share dealasset deal).

výrobce silničních vah

kapitálový vstup (prodej 70% podílů)

výroba

Olomoucký výrobce silničních vah vlastní konstrukce působí na trhu od r. 1991. V tomto segmentu patří TENZOVÁHY, s.r.o. k předním tuzemským výrobcům, významná část jeho produkce představuje export. I přes poměrně stabilní růst a výkonnost hledala firma nový impuls rozvoje, jehož potřeba se urychlila odchodem jednoho ze společníků do důchodu. V červenci 2015 po více než ročním vyjednávání odkoupil 70% obchodních podílů soukromý investor se zkušenostmi v oblasti strategického řízení a obchodu. Spolu s původními majiteli, kteří si ponechali minoritní podíly, se bude aktivně podílet na rozvoji podniku.

výrobce nábytku

prodej 80% podílu na společnosti

výroba

Nábytkářská firma BMB, spol. s r.o. z Jižní Moravy s více než stoletou historií se v posledních letech zaměřuje na výrobu postelí a ložnicového nábytku vlastního designu. V podniku s vlastním výrobním areálem a komplexní výrobní technologií pracuje 70 zaměstnanců. Po složitější a dlouhodobější přípravě akvizice odkoupil v červenci 2015 téměř 80% podíl ve společnosti privátní investor. Nový majoritní vlastník se ujal řízení firmy s cílem posílení vlastního výrobního programu.

síť fitness

prodej 100% podílů na společnosti

služby

EXPRESKA s.r.o. je největší tuzemskou franšízovou sítí fitness pro ženy se sídlem v Praze. Po 7 letech dynamického růstu aktuálně zastřešuje téměř 45 poboček v ČR a na Slovensku. Do ziskové rostoucí společnosti formou odkoupení 100% obchodních podílů v dubnu 2015 investovala skupina privátních investorů, kteří se budou aktivně podílet na jejím managementu a využití potenciálu rozsáhlé sítě.

výrobce přípravků pro automotive

prodej 70% podílů na společnosti

výroba

KERI, spol. s r.o. z Turnova je předním výrobcem speciálních bezdotykových měřících a kontrolních přípravků (tzv. „kubingů“), které dodává do automobilového průmyslu. Během své více než dvacetileté existence společnost trvale roste a dosud byla vždy zisková. V současnosti firma zaměstnává ve výrobním závodě v Turnově 50 zaměstnanců, v roce 2014 dosáhla tržeb přes 70 mil. korun. Majoritní podíl po půlročním vyjednávání odkoupil v lednu 2015 private equity fond specializující se na investice do malých a středních firem. Spojení původního spolumajitele KERI, který ve firmě nadále zůstává, s tímto zkušeným investičním partnerem vytváří podmínky pro další rozvoj společnosti a růst jejího tržního podílu na trzích střední a východní Evropy.

Právní poradenství prodávajícím poskytovala kancelář Havel, Holásek & Partners.

síť reklamních médií

prodej aktiv společnosti

služby

Společnost TIME : SERVICE, a.s. se zabývá výstavbou, provozováním a servisem sítě reklamních médií umístěných na zařízeních městského mobiliáře v atraktivních lokalitách převážně velkých měst České a Slovenské republiky. Několikaleté úsilí o prodej firmy bylo završeno na jaře 2014, kdy byla síť médií převzata společností RO MARKETING jako strategickým investorem, který se pohybuje v oblasti reklamy a marketingu. Vyjednávání s investorem trvalo téměř rok, transakce pak proběhla formou asset deal - prodej aktiv ze společnosti TIME : SERVICE, která bude nadále zajišťovat jejich servis.

klinika estetické medicíny

prodej závodu FO

služby

Pražské centrum estetické medicíny Esthetic Medical (OSVČ) patří mezi přední kliniky v tomto oboru. Pod lékařským dohledem poskytuje kosmetické a estetické služby (neinvazivní zákroky, lékařské dermatologické zákroky) na moderních technologiích. Dosavadní majitelka podnikající jako fyzická osoba, která firmu vybudovala, se začala věnovat jinému oboru. Firmu počátkem roku 2014 odkoupil privátní investor formou koupě obchodního závodu (asset deal). Pro něj akvizice představuje vstup do vlastního podnikání.

facility management

prodej 100% podílů na společnosti

služby

Společnost M + M servis, s.r.o. z Prahy se zabývá svozem, tříděním a likvidací odpadů pro firemní klientelu a údržbou komunikací. Pro jejího majitele, který plánoval odchod do důchodu, jsme kompletně zajišťovali prodejní proces. Prodej společnosti byl dokončen v únoru 2013 vstupem strategického investora firmy KP servis Most, která také podniká v oblasti facility managementu. Spojením těchto společností došlo k rozšíření nabízených služeb i regionálního pokrytí, což vytvořilo solidní perspektivu dalšího rozvoje těchto firem.

výrobce CNC strojů

prodej 100% podílů na společnosti

výroba

Jihočeská společnost SAHOS s.r.o. je úspěšným a dynamicky rostoucím výrobcem CNC obráběcích strojů na neželezné materiály s obratem přes 100 mil. korun a EBITDA přes 20 mil. korun. S ohledem na specifické okolnosti se v tomto případě jednalo o dlouhodobý prodejní proces, který byl zdárně dokončen v závěru roku 2011 prodejem 100% obchodních podílů na společnosti. Finanční investor, který podnik odkoupil od jeho zakladatelů, se touto akvizicí chce podílet na využití růstového potenciálu v segmentu zpracování kompozitních materiálů.

Právní poradenství prodávajícím poskytovala kancelář Havel, Holásek & Partners.

výhradní distributor olejů a maziv

prodej obchodního závodu

obchod

Značka Sunoco patří globálnímu výrobci olejů a maziv Petronas. Jejím tuzemským výhradním distributorem byla od počátku 90. let spol. Transa s.r.o. z Jihlavy. Prodej zastoupení pro Českou republiku i Slovensko proběhl v říjnu 2011 formou asset deal (prodej závodu tvořícího obchodní činnost v oblasti maziv). Kupujícími jsou dva privátní investoři s bohatými manažerskými a obchodními zkušenostmi. Jejich záměrem je výraznější posílení pozice této značky na trzích obou zemí, jež v posledních letech spíše stagnovala.

tiskárna

prodej podniku OSVČ

služby

Po krátkých jednáních z našeho pověření prodávajícím došlo v květnu 2011 k prodeji podniku fyzické osoby Radim Mohyla - Tiskárna u Národního domu. Předmětem transakce (formou asset deal) byl provoz ofsetové tiskárny a grafické studio ve Frýdku-Místku. Kupujícím je firma z oboru G-VARIADO PRINT. Cílem akvizice je rozšíření nabídky poskytovaných služeb a spektra výrobních technologií.

nakladatelství

prodej 100% podílů na společnosti

služby

Poskytovali jsme poradenství majitelce nakladatelství Motto při jeho prodeji do rukou tuzemského lídra knižního trhu Albatros Media. Motto vydává beletrii předních českých spisovatelek (mj. Halina Pawlowská, Irena Obermannová, Barbara Nesvadbová). Transakce formou prodeje společnosti R + H, spol. s r.o. se uskutečnila na konci roku 2010.

cestovní kancelář se sítí hotelů

prodej 25% akcií společnosti

služby

Prodejem akcií ve výši 1/4 podílu na společnosti OK-TOURS a.s. nás pověřili majitelé, kteří ukončují aktivní podnikatelskou činnost a odchází do důchodu. OK-TOURS se zabývá provozováním vlastní sítě hotelů v Praze a dalších městech (včetně hotelu Hotel Černá Bouda v Krkonoších), incomingovým cestovním ruchem a prodejem letenek. Prodej 25% akciového podílu na firmě byl dokončen v listopadu 2010 po téměř ročním vyjednávání. Novým minoritním akcionářem se stal zahraniční finanční investor, který touto akvizicí vstupuje do oboru cestovního ruchu v České republice.

VoIP operátor

kapitálový vstup (akvizice 90% podílů)

služby

Od léta 2009 jsme pro gruzínského investora z oblasti telekomunikací, společnost Hi-line, vyhledávali vhodného menšího tuzemského operátora telekomunikačních služeb na bázi VoIP telefonie za účelem kapitálového vstupu. Bylo vedeno jednání s více než deseti subjekty. Proces byl dokončen v květnu 2010 převzetím 90% obchodních podílů na společnosti Voinet s.r.o., akvizice proběhla prostřednictvím tuzemské pobočky investora, spol. J.S.tel s.r.o. Původní společník ve firmě zůstává s 10% podílem a bude se strategickým partnerem spolupracovat na dalším rozšíření služeb především v oblasti mezinárodních hovorů.

dodavatel klimatizační techniky

prodej 100% podílů na společnosti

výroba služby

V krátké době se díky naší slovenské pobočce podařil již druhý prodej firmy na tamním trhu. Společnost KLIMAALIANCIA, s.r.o. z Komárna se zabývá montáží, servisem a drobnou výrobou v oblasti klimatizační techniky pro větší průmyslové a obytné budovy i pro malospotřebitele. Pro jejího majitele jsme začali pracovat v červenci 2009. Brzy se rozběhla jednání se soukromým investorem, který v únoru 2010 firmu převzal. Nový majitel se hodlá sám podílet na vedení a rozvoji podniku. Pro nás je to druhá transakce v oboru dodávek klimatizací.

specializovaný obchod pro podlaháře a obkladače

prodej 100% podílů na společnosti

obchod

Pro majitele společnosti AG - project s. r.o. jsme v červnu 2009 začali vyhledávat zájemce o pokračování v jejich úspěšném podnikání v souvislosti s generační výměnou (odchod do důchodu). Firma je etablovaným specializovaným prodejcem systémů pro podlaháře a obkladače s moderní provozovnou v Praze. Transakce se uskutečnila do jednoho roku od zahájení prodejního procesu, kdy 100% obchodních podílů na společnosti v únoru 2010 odkoupil privání investor prostřednictvím své investiční společnosti Via Net. Nový majtel přichází z jiného oboru, akvizice v tomto segmentu pro něho představuje zajímavou možnost vlastního podnikání. Společnost byla po akvizici přejmenována na Detalon.

úklidová agentura

prodej 100% podílů na společnosti

služby

V listopadu 2009 se uskutečnil náš první případ prodeje firmy na Slovensku. Společnost KRÁLIK, s.r.o. se 160 zaměstnanci zajišťuje úklidové služby širokému spektru zákazníků převážně v Bratislavě. S ohledem na naši síť kontaktů jsme firmě od června 2008 zprostředkovali jednání s potenciálními zájemci z oboru úklidových služeb i mimo tento sektor. Nejlepší podmínky na odkup 100% podílů byly nakonec předloženy zájemcem, který v této oblasti nepůsobil, a to slovenskou investičně-poradenskou společností BRAINVEST. Záměrem investora je na základě této akvizice vybudovat univerzální facility management agenturu. Společnost byla po akvizici přejmenována na Klinton.

dodavatel webových řešení

kapitálový vstup (prodej 35% podílů)

služby

Vstup minoritního společníka, resp. prodej menšinového podílu je u SME firem poměřně vzácnou transakcí. Pro nás je jedním z takových případů prodej 35% podílu v přední tuzemské agentuře zabývající se vývojem webových aplikací a internetovou reklamou s 30 zaměstnanci a řadou odborných ocenění. Jejím majitelům jsme asistovali při vstupu námi vyhledaných dvou soukromých investorů, kteří mají bohaté zkušenosti s akvizicemi, finančním a strategickým řízením firem a zároveň i významné finanční zázemí. Původní společníci a vedení si od tohoto kroku slibují nový impuls rozvoje a strategický posun už tak úspěšné firmy. Transakce byla dokončena v srpnu 2009

Na přání stran není zveřejněno jméno firmy.

chráněná dílna

prodej 100% podílů na společnosti

výroba služby

Počátkem roku 2009 se na nás obrátila zakladatelka chráněné dílny HANDICAP SERVIS s.r.o. s 25 zaměstnanci. Firma zabezpečuje jednodušší kompletovací práce a šití pracovních oděvů ve vlastním rekonstruovaném objektu v Přelouči. V rámci našeho pověření jsme pro dílnu našli vhodného investora z oboru - skupinu BESICO. Proces byl v červnu 2009 úspěšně zakončen prodejem 100% podílů na společnosti. Nový majitel dílnu začlenil do své sítě, v rámci které zaměstnává přes 800 zaměstnanců se změněnou pracovní schopností. Brzy po převzetí již této dílně zabezpečuje nové zakázky a přijímá nové pracovníky.

jazyková škola

prodej 100% podílů na společnosti

služby

Pražské jazykové škole St. James Education Centre s.r.o. jsme v minulosti asistovali při akvizicích menších jazykových agentur, čímž se tato společnost s tržbami přes 30 mil. korun zařadila mezi přední tuzemské jazykové školy v oblasti firemní výuky. Po její konsolidaci jsme v roce 2008 naopak začali pracovat na jejím prodeji. Majiteli firmy jsme byli pověřeni vyhledat zájemce a kompletně zajistit proces prodeje. To se i přes nepříznivou situaci na trhu podařilo a v květnu 2009 byl prodej společnosti dokončen. Kupujícím je Jazyková škola Spěváček zabývající se jazykovou výukou a překladatelskou činností, kterou tato akvizice posune mezi největší firmy v oboru.

Roman Kačín, dosavadní společník St. James Education Centre: „Ekonomická krize celý proces prodeje firmy podstatně zkomplikovala, poradci z TrhFirem však přesto dokázali transakci zdárně dokončit a za daných okolností dosáhnout velmi dobrých podmínek“.

call centrum

prodej 100% podílů na společnosti

služby

Call centrum Southmoravian Service Centre s.r.o. bylo zřízeno v roce 2005 jako jedna z vedlejších aktivit britských podnikatelů zabývajících se personálním poradenstvím. Přes 50 operátorů centra umístěného v Brně dosud poskytovalo volací služby nadnárodní finanční instituci. Jeho majitelé se však po dobudování centra rozhodli soustředit plně na svoji rychleji rostoucí hlavní aktivitu a koncem roku 2007 jej proto nabídli naším prostřednictvím k prodeji. Od léta probíhala jednání s námi vyhledaným strategickým investorem, skupinou BESICO z Prahy, která v listopadu 2008 odkoupila 100% podílů na společnosti provozující call centrum. BESICO bude call centrum využívat zejména pro podporu svých četných podnikatelských aktivit, např. pro asistenční služby v dopravě.

nástrojárna

prodej 100% akcií společnosti

výroba

Společnost NAF, a.s. z Vrchlabí je tradičním výrobcem postupových nástrojů v automobilovém a elektrotechnickém průmyslu s vysoce kvalifikovanými zaměstnanci. Po 12-ti letech budování firmy se její dosavadní akcionář ze zdravotních důvodů rozhodl odejít z jejího vedení a firmu prodat. Již v úvodu naší spolupráce o podnik projevila zájem menší tuzemský private equity fond. Prodej akcií se uskutečnil pět měsíců po začátku jednání a to v srpnu 2008. Nový majitel chce pokračovat v uznávané nástrojařské práci i pro zákazníky v dalších oborech.

Josef Barták, dosavadní akcionář NAF: „Spolupráce s TrhFirem přinesla rychlé vyřešení prodeje mé firmy. Těší mě, že se podařilo najít pokračovatele v mém podnikání, kteří v nástrojárně vidí další perspektivy“.

výrobce plastů

prodej podniku

výroba

Chemoplast, a.s. má šedesátiletou historii v oblasti zpracování termoplastů a výrobě vstřikovacích forem. Výrobní program ve třech závodech v Brně a okolí tvoří především produkce plastových výlisků pro různá průmyslová odvětví, ale také dětské hračky, díky kterým se tato firma dostala do širokého povědomí. Po dvouletém vyhledávání a komunikaci s potenciálními zájemci se pro podnik podařilo najít vhodné investory, kteří v červenci 2008 do své nově vytvořené společnosti Chemoplast BEC, s.r.o. převzali formou koupě podniku (asset deal) všech 90 zaměstnanců, výrobní program s ochrannými známkami a výrobní technologie. Skupinu investorů vede společnost Blue Elephant Company, kterou založili manažeři, jež se předtím podíleli na úspěšné restrukturalizaci brněnského Zetoru. Záměrem investorů je rozvoj perspektivních aktivit firmy zejména v oblasti technických výlisků a současně i zefektivnění její činnosti.

autosalon a servis

prodej 100% akcií společnosti

obchod služby

Společnost AUTOVARS, a.s. je jedním z největších prodejců a servisů značek Opel a Chevrolet v Praze a současně patří mezi nejstarší dealery těchto značek v tuzemsku. Majitelé se začali více věnovat jiným podnikatelským aktivitám, proto se rozhodli firmu prodat. Po více než dvou letech spolupráce s akcionáři se podařilo najít vhodného zájemce, který má jasnou vizi, jak firmu dále rozvíjet. Stala se jím skupina firem BESICO zabývající se především logistikou a službami motoristům. Prodej akcií se uskutečnil v dubnu 2008.

dodavatel software

prodej části podniku

služby

Majitelé společnosti H-info s.r.o. nás oslovili se zájmem o nalezení strategického partnera, který by umožnil zásadně rozvinout její aktivity v oblasti vývoje a prodeje vlastního software. V krátké době na naši nabídku reagovala společnost PROG-SOFT, dodavatel informačních systémů pro výrobce a distributory nápojů. Vyjednávání trvala pouze několik týdnů, kdy v prosinci 2007 došlo k převzetí části podniku H-info představující danou činnost v oblasti SW (transakce formou asset deal). Pod křídly společnosti PROG-SOFT získává vývoj a prodej vlastního software silné zázemí. Novému majiteli to naopak umožní nabízet komplexní informační systém včetně dalších nadstaveb.

výrobce dopravního značení

prodej aktiv (asset deal)

výroba služby

Českobudějovická společnost DoZnač, dopravní značení a cyklotrasy, s.r.o. je jedním z největších hráčů na poli dopravního značení v ČR. V souladu s probíhající koncentrací v oboru chtěli majitelé své firmě zajistit lepší perspektivu v podobě zázemí silného vlastníka. Tím se stala společnost SOMARO CZ patřící do nadnárodního stavebního koncernu COLAS. Společníci firmy se na nás obrátili, abychom je zastupovali při vyjednávání s investorem a odborně zastřešili prodejní proces. V prosinci 2007 byla transakce zdárně dokončena převzetím činnosti a vybraných aktiv společnosti (asset deal) představujících její podnikání v oboru dopravního značení.

Ing. Václav Kaska, společník DoZnač: „Jednání s investorem a jeho poradcem jsem nejprve vedl sám. Brzy jsem si však uvědomil, že pro dosažení odpovídajících podmínek prodeje je vhodné využít služeb zkušeného poradce, kterým se pro nás stal TrhFirem. Tohoto rozhodnutí rozhodně nelituji.“

slévárna

prodej 100% podílů na společnosti

výroba

Spolupráce se společníky firmy Slévárna hliníku s.r.o. na jejím prodeji začala v prosinci 2005. Firma se 75 zaměstnanci patří mezi úspěšné slévárny s technologií kokilového a tlakového lití z hliníkových slitin s ročními tržbami kolem 70 mil. korun. Již v lednu 2006 naším prostřednictvím o podnik z Nového Boru projevil zájem holding působící v oblastech kovovýroby, výroby nástrojů, elektrických zařízení apod. Jednání trvala s přestávkami téměř dva roky, kdy se jednalo i s jinými zájemci. Prodej obchodních podílů vlastněných dvěma společníky se uskutečnil v říjnu 2007. Nový vlastník předpokládá další rozvoj slévárny a částečnou integraci do své skupiny. Oba původní majitelé budou působit ve vedení firmy po další dva roky.

tři jazykové školy

spolupráce při akvizicích

služby

Na jaře 2007 jsme byli pověřeni pražskou jazykovou školou St. James Education Centre s.r.o. spolupracovat na jejich zásadní expanzi prostřednictvím akvizice až několika konkurentů. Naším úkolem bylo oslovit přes 50 vhodných firem, koordinovat jednání mezi stranami a asistovat klientovi v akvizičním procesu. Jeho výsledkem bylo převzetí aktivit firem CAMELOT languages, Language Centre David HolišLanguages at work. Všechny transakce proběhly formou asset deal (většinou převzetí klientely a lektorů).

dodavatel vzduchotechniky

prodej 100% podílů na společnosti

výroba služby

Společnost C-KLIMA PRAHA s.r.o. patří mezi významné tuzemské dodavatele komplexních vzduchotechnických a klimatizačních řešení s bohatými referencemi. O firmu s obratem přes 100 mil. korun a vlastním výrobním zázemím se během dvouletého prodejního procesu ucházelo několik zájemců z blízkých oborů. Dohody však bylo dosaženo až se dvěma privátními investory, kteří dosud působili na manažerských pozicích různých firem. Tento krok jim umožní angažovat se na řízení a rozvoji své vlastní firmy na perspektivním trhu. Převzetí 100% obchodních podílů na společnosti vlastněné šesti společníky bylo dokončeno v lednu 2007. Majetkově se na něm podílí také právnická osoba zajišťující těmto investorům část financování akvizice.

Ing. Petr Kohoutek, bývalý společník C-KLIMA PRAHA: „Okolnosti prodeje naší firmy byly poměrně komplikované a vyžadovaly citlivý přístup. Poradci z TrhFirem úkol zvládli a přivedli vhodného zájemce, se kterým jsme společně vyjednali velmi dobré podmínky prodeje.

zubní laboratoř

kapitálový vstup (prodej 51% podílů)

výroba služby

Jedna z předních dentistických laboratoří v ČR A-dent Group CZ, s.r.o. (výroba zubních náhrad-protetiky) se na nás obrátila s potřebou nalezení partnera, který zajistí prostředky pro další růst firmy. V rámci prodejního procesu jsme získali několik vhodných investorů. Po ročním vyjednávání došlo v prosinci 2006 ke vstupu strategického investora - společnosti EKOZYM. Investor odkoupil 51% podílů a současně firmě poskytl finanční prostředky na rozvoj. Kromě kapitálového posílení tím laboratoř v tomto finančním partnerovi získala solidní zázemí, které jí umožní věnovat se expanzi své činnosti.

Jindra Ševčíková, společník A-dent Group: „Oceňuji, že se týmu TrhFirem podařilo identifikovat vhodného partnera pro naši firmu, ale především koordinovat průběh náročných jednání ke konečné spokojenosti všech stran.

servis elektronických zařízení

prodej 100% podílů na společnosti

služby

V říjnu 2006 byl realizován prodej společnosti M a R s.r.o. zajišťující údržbu a montáž elektronických zařízení v papírenském průmyslu. Prostřednictvím své české účasti FABRICOM CZ a.s. ji převzala nadnárodní skupina SUEZ působící v oblasti průmyslových služeb. Společníky prodávané firmy jsme provedli celým procesem prodeje (mj. oslovení vhodných investorů, organizace nabídkového řízení, vyjednávání, komplexní podpora).

Václav Štěrba, bývalý společník M a R: „Obrátit se na tým TrhFirem bylo správné rozhodnutí. Díky tomu byl zabezpečen hladký průběh celé transakce s nadnárodním subjektem a především byla dosažena nad očekávání příznivá prodejní cena.

Ing. Petr Barák, MBA, člen představenstva FABRICOM CZ: „U poradce prodávajících jsme se setkali s profesionálním přístupem, který odpovídá akvizičním zkušenostem v rámci naší globální skupiny.

e-shop s elektronikou

prodej souboru majetku

obchod

Společnost STAND CZ spol. s r.o. z Brna zabývající se prodejem a servisem kancelářské a výpočetní techniky se rozhodla odprodat e-shop Electropoint představující její vedlejší aktivity. Prodejní proces jsme zahájili v březnu 2005, následně začalo jednání s významnými provozovateli internetových obchodů o možné akvizici. Případ byl dokončen v říjnu 2005 převzetím internetového obchodu přední tuzemskou softwarovou skupinou UNICORN a to formou asset deal (akvizice souboru majetku reprezentujícího aktivity e-shopu).

obchod s devizami

prodej 100% podílů na společnosti

služby

V květnu 2005 byl dokončen prodej společnosti Euro Financial Corporation s.r.o., která poskytuje finanční služby - promptní (spotové) obchody s devizami a realizaci zahraničních plateb na základě devizové licence ČNB. Firmu převzal strategický zahraniční investor britská společnost CG Pay Ltd. působící v obdobné oblasti služeb. Touto akvizicí rozšířila svoji působnost do České republiky. Prodávající se na nás obrátil na podzim 2004, ve stejné době u nás tento investor poptával firmu s daným zaměřením. Strany tak naším prostřednictvím ihned vstoupily v jednání.

výrobce maltových směsí

prodej části podniku fyzické osoby

výroba

Podnikatel fyzická osoba Roman Pos zabývající se výrobou suchých maltových směsí nás oslovil v únoru 2005. V krátké době došlo ke zprostředkování jednání s potenciálním investorem, společností Abasta. Jejím zájmem bylo rozšířit svoje aktivity v oblasti poradenství ve stavebnictví i o výrobu v této oblasti. Prodej firmy byl realizován již v dubnu 2005 smlouvou o prodeji části podniku (asset deal). Záměrem nového vlastníka je dále rozvíjet okruh odběratelů a sortiment výroby.

výrobce strojů a zařízení

kapitálový vstup (prodej 51% podílů)

výroba

Strojírenské společnosti SIRIUS Praha, s.r.o. se naším prostřednictvím podařilo v prosinci 2004 nalézt finančního investora. Je jím holding ALKONA zahrnující firmy v oblasti developerství, poradenství a výroby. SIRIUS Praha se zabývá vývojem a výrobou strojů a zařízení pro bezdeformační prostřihávání. Součástí transakce je prodej 51% obchodních podílů a následný vklad peněžních prostředků do vlastního kapitálu. Toto spojení zlepší finanční situaci podniku a vytváří zázemí pro jeho další rozvoj. Pro skupinu ALKONA se jedná o zajímavou investiční příležitost a další diverzifikaci podnikatelských aktivit.

dopravce a spedice

vytvoření společného podniku

služby

NAŠE PRVNÍ TRANSAKCE

V pověření firmy SPEDICE Petráček (podnikatel FO) z České Skalice jsme ve spolupráci s Nizozemskou obchodní komorou našli strategického partnera, holandskou společnost Poels-Janssen Transport. Oba subjekty patří mezi středně velké dopravně-spediční firmy s řádově několika desítkami kamionů. Po několika měsících vyjednávání jsme v červnu 2004 dospěli k dohodě o vytvoření společného podniku (joint venture) P.J.P.T. s.r.o. Na společný podnik byla převedena část majetku a obchodní činnosti partnerů, na jeho vedení se bude podílet především český management. Společný podnik znamená pro obě strany posílení obchodní pozice v rostoucím konkurenčním prostředí a snížení nákladů.Zvažujete prodej nebo nákup firmy?

Zvažujete prodej nebo nákup firmy?

Domluvte si s námi nezávaznou diskrétní konzultaci.

+420 274 822 970 info@trhfirem.cz

Akvizit s.r.o.

  • budova 4D CENTER
  • Kodaňská 1441/46,
  • 101 00 Praha 10

Odesláním formuláře uděluji společnosti Akvizit s.r.o. s.r.o. souhlas se zpracováním osobních údajů.