Discounted Cash Flows

Discounted Cash Flows (DCF, česky metoda diskontovaných peněžních toků) - jedná se o nepoužívanější metodu výnosového oceňování podniku. Výnosové metody vychází obecně z předpokladu, že hodnota statku je určena očekávaným užitkem pro jeho držitele. Tímto užitkem v případě podniku je očekávaný peněžní tok (cash flows). Metoda je založena na zjišťování očekávaných peněžních toků plynoucích z firmy a jejich diskontování určitou diskontní sazbou, která odráží míru rizika podnikání oceňované firmy resp. daného peněžního toku.

Metodu lze však použít pouze tehdy, je-li možné odhadnout budoucí peněžní toky. Pokud je k dispozici věrohodný odhad na dostatečně dlouhou dobu, pak můžeme výsledek této metody považovat za velmi objektivní.

 

nové nabídky e-mailem

TrhFirem.cz
(TF Partners s.r.o.)

+420 274 822 970

Kontaktní formulář


Jsme členem

Corporate Finance in Europe

Anketa

Jak jste se o nás dozvěděli?