Economic Value Added

Economic Value Added (EVA®, česky ekonomická přidaná hodnota) - jde o jednu ze dvou nepoužívanějších metod výnosového ocenění firmy, která ale částečně odráží i substanční hodnotu podniku. Z toho důvodu a z důvodu lepší interpretovatelnosti ji při našich oceněních upřednostňujeme.

Základním principem metody EVA je, že se ocenění neprovádí z pohledu podniku, ale z pohledu akcionáře (investora), kterého zajímá tzv. ekonomický zisk. Ekonomický zisk v tomto pojetí přitom podnik dosahuje tehdy, když jsou uhrazeny nejen běžné náklady, ale i náklady na vlastní kapitál. Pokud podnik vykazuje kladný účetní zisk (již snížen o úroky za cizí kapitál), vykazuje též ekonomický zisk v případě, že je tento účetní zisk větší než náklady na vložený vlastní kapitál. Zjednodušeně řečeno, pokud podnik sice dosahuje kladný účetní zisk, ale tento zisk není natolik vysoký, aby kompenzoval všechna rizika vlastníků, pak vlastníci nedosahují ekonomického zisku, ale naopak ztráty (nemá smysl pro ně z ekonomického pohledu pokračovat v podnikání).

Hodnotu firmy pak tvoří součet budoucích hodnot ekonomického zisku převedených na současnou hodnotu a čisté tržní hodnoty aktiv (souvisí se substanční hodnotou).

 

nové nabídky e-mailem

TrhFirem.cz
(TF Partners s.r.o.)

+420 274 822 970

Kontaktní formulář


Jsme členem

Corporate Finance in Europe

Anketa

Jak jste se o nás dozvěděli?