Goodwill

V zásadě představuje hodnotu nehmotných složek podniku. Uvádí se také jako dobré jméno nebo pověst podniku. Zjednodušeně lze goodwill určit jako rozdíl tržní hodnoty firmy a hodnoty jednotlivých položek jejích aktiv snížené o její závazky.
 

nové nabídky e-mailem

TrhFirem.cz
(TF Partners s.r.o.)

+420 274 822 970

Kontaktní formulář


Jsme členem

Corporate Finance in Europe

Anketa

Jak jste se o nás dozvěděli?