Mezaninové financování

Mezaninové financování (někdy též mezzaninové financování) představuje financování za použití hybridního dluhu a vlastního kapitálu. Využívá se při získání finančních prostředků v případech, kdy běžné úvěrové financování již není z důvodu vyššího rizika dostupné (např. při výraznější expanzi firmy, při financování akvizice, při finanční restrukturalizaci předlužené firmy).

převážně charakter podřízeného dluhu se zástavním právem na akcie nebo obchodní podíl. Další variantou je forma splatitelných prioritních akcií (redeemable preferred shares). V případě neúspěchu společnosti (projektu) se nároky investorů, kteří tento kapitál poskytují, uspokojují až po bankovních úvěrech, ale před nároky akcionářů.

Výše kapitálu poskytnutého touto formou se obvykle pohybuje řádově v desítkách miliónů korun a výše. Menší podniky se k finančním prostředkům tohoto typu dostávají zatím jen vzácně.

 

nové nabídky e-mailem

TrhFirem.cz
(TF Partners s.r.o.)

+420 274 822 970

Kontaktní formulář


Jsme členem

Corporate Finance in Europe

Anketa

Jak jste se o nás dozvěděli?