Podnik

Podnikem se rozumí soubor hmotných, osobních a nehmotných složek podnikání v rámci jednoho podnikatelského subjektu (§5 obchodního zákoníku). Zahrnuje tedy i zaměstnanecké a dodavatelsko-odběratelské vztahy, pohledávky, práva, patenty, ale i závazky s podnikem související atp.

V souvislosti s prodejem podniku (upraven v §476 obch. zák.) hovoří zákon též o části podniku resp. prodeji části podniku. Prodej podniku patří do skupiny tzv. Asset Deal transakcí, které zahrnujeme pod pojem prodej firmy.

 

nové nabídky e-mailem

TrhFirem.cz
(TF Partners s.r.o.)

+420 274 822 970

Kontaktní formulář


Jsme členem

Corporate Finance in Europe

Anketa

Jak jste se o nás dozvěděli?