Standardní postup spolupráce při prodeji firmy

Každý prodej podniku je do určité míry jedinečný. První fáze spolupráce však lze rámcově shrnout do těchto kroků:

 1. Získání úvodních informací o případu většinou prostřednictvím informačního dotazníku (o jeho vyplnění vás požádáme). V této nebo další fázi jsme v případě vašeho zájmu připraveni podepsat dohodu o mlčenlivosti.
 2. Prvotní posouzení případu a diskuse ohledně připravenosti firmy na prodej, vymezení možné podoby transakce, intervalu prodejní ceny a okruhu zájemců. V návaznosti na to vám sdělíme návrh našich služeb a podmínek spolupráce. Lze se dohodnout i na vypracování indikativního ocenění podniku (viz níže). Naším záměrem je oslovovat zájemce s nabídkami, které jsou v reálných mezích, protože tím reprezentujeme i naše dobré jméno.
 3. Pokud si potvrdíme zájem o spolupráci, požádáme vás o detailnější údaje pro přípravu prodejních prospektů. Mezitím se vyhotoví mandátní smlouva jako právní rámec našich služeb při prodeji společnosti.
 4. Po podpisu smlouvy zahájíme oslovování potenciálních zájemců o akvizici. To může zahrnovat tyto oblasti:
  • Oslovení naší interní databáze poptávek a anonymní zveřejnění firmy na prodej na těchto stránkách (měsíčně 2.500 – 3.000 návštěvníků). Touto formou pokryjeme velmi širokou skupinu potenciálních zájemců, kteří jsou s námi přímo nebo nepřímo v kontaktu (podniky z různých oborů, privátní investoři, finanční skupiny, Venture Capital a Private Equity investoři apod.). Je možné se dohodnout i na inzerci v námi doporučených médiích.
  • Zveřejnění nabídky ve speciálních zahraničních médiích a oslovení našich zahraničních partnerů (kanceláře zaměřené na fúze a akvizice s působností ve svém regionu).
  • Přímá nabídka směrovaná na vybrané potenciální zájemce z oboru nebo oboru blízkého (tzv. strategické investory).
 5. Uvolňování informací včetně identifikace prodávané firmy konkrétním potenciálním zájemcům je prováděno dle dispozic prodávajícího. Jedním ze základních předpokladů je podpis závazku mlčenlivosti příslušným zájemcem. S obvyklým procesem vás rádi seznámíme osobně.
 6. Další kroky jsou velmi individuální. Rozsah naší činnosti v konkrétním případě je předmětem dohody, může zahrnovat:
  • posuzování předložených návrhů a argumentace, strukturování transakce s ohledem na daňové a právní aspekty, koordinace celého procesu včetně podpory při jednání a doporučení v oblasti obchodní taktiky, uvolňování citlivých informací, předkládání dokumentů různé závaznosti, organizace nabídkového řízení apod.
  • asistence při hloubkovém auditu / Due diligence prováděného investorem
  • zabezpečení transakčních smluv (příprava nebo jejich připomínkování)
  • zajištění vypořádání transakce.


Ocenění podniku

V případě zájmu jsme připraveni zpracovat a prezentovat indikativní ocenění firmy. Při oceňování používáme metodu EVA (Economic Value Added) jako jednu z výnosových metod stanovení hodnoty firmy využivanou v odborné praxi. Metoda poskytuje matematicko-ekonomický pohled na tvorbu hodnoty společnosti, který vnímáme srozumitelnější pro její majitele než např. pohled metody DCF (Discounted Cash Flows).


Naše odměna

Struktura naší odměny je obecně následující

 • provize v případě realizace prodeje společnosti
 • průběžné poplatky na krytí části našich nákladů, částečně formou zálohy na provizi.

Konkrétní podmínky jsou individuální dle povahy případu a rozsahu našich služeb. Budou proto upřesněny po seznámení se s okolnostmi.

 

nové nabídky e-mailem

TrhFirem.cz
(TF Partners s.r.o.)

+420 274 822 970

Kontaktní formulář


Jsme členem

Corporate Finance in Europe

Anketa

Jak jste se o nás dozvěděli?