VÝROBA STAVEBNÍHO MATERIÁLU Z RECYKLÁTU (firma na prodej V875)

Jsme pověřeni prodejem této firmy. Uvádíme indikaci základních parametrů dané společnosti ke zjištění prvotního zájmu investorů.

Předmět činnosti

Start-up vyvíjející a poskytující unikátní know-how pro výrobu stavebního materiálu z recyklátu

RegionMorava
Počet zaměstnanců< 10
NemovitostiPronajaté prostory od spřízněné osoby

Silné stránky firmy

- Vysoce konkurenceschopný stavební materiál z recyklátu z hlediska nákladovosti, ekologie, široké použitelnosti a fyzikálních vlastností
- byznys model založený na licencování výrobního postupu pro výrobce stavebních materiálů
- úspěšně již běží pilotní projekty
- komplexní know-how chráněné průmyslovými právy
- poskytované řešení reflektuje společenskou poptávku po ESG a recyklaci

Finanční údaje

Tržby celkem*30 - 50 (5Y plan)

Navrhovaná transakce

Předmět nabídky10 - 40% podíl na společnosti
Očekávaná cena*Až desítky mil. Kč dle velikosti podílu

Část získaných prostředků bude využita na rozvoj

zpět na přehled

Legenda
* Intervalové údaje v mil. korun (resp. v mil. eur u slovenských firem)
EBITDA - zisk před úroky, daněmi, odpisy a amortizací
Očekávaná prodejní cena je na bázi equity value, tj. je upravena o čistý dluh
Čistý dluh - úročené cizí zdroje minus peněžní prostředky

UPOZORNĚNÍ:
Informace o nabízených firmách byly vypracovány na základě údajů poskytnutých prodávajícími. Přestože zajištění jejich kvality věnujeme náležitou péči, jsou údaje pouze informativní. Naše společnost Akvizit s.r.o., jako poradce prodávajících, nepřebírá odpovědnost za jejich správnost, úplnost nebo přesnost. Tyto informace nepředstavují formu jakéhokoli individualizovaného investičního doporučení, nezohledňují situaci a preference jednotlivých investorů. Údaje slouží pouze jako podklad pro případné následné jednání stran.

Pokud máte zájem získat bližší informace k této firmě, vyplňte prosím kontaktní formulář.

Informace o obecném postupu získávání detailních informací o nabízených společnostech a prodejním procesu naleznete zde.Zvažujete prodej nebo nákup firmy?

Zvažujete prodej nebo nákup firmy?

Domluvte si s námi nezávaznou diskrétní konzultaci.

+420 274 822 970 info@trhfirem.cz

Akvizit s.r.o.

  • budova 4D CENTER
  • Kodaňská 1441/46,
  • 101 00 Praha 10

Odesláním formuláře uděluji společnosti Akvizit s.r.o. s.r.o. souhlas se zpracováním osobních údajů.