Reference

Již se nám podařilo úspěšně uskutečnit dlouhou řadu prodejů firem z různých oborů a do rukou rozličných typů investorů. Zde se můžete seznámit s vybranými případy a dalšími referencemi z našeho působení.

Prodej kovovýrobní firmy

V dubnu 2021 byl dokončen prodej podniku zabývajícího se výrobou kovových konstrukcí z Klatovska. Firmu s obratem přes 30 mil. Kč koupil privátní investor, pro kterého je to vstup do vlastního podníkání. Podrobnosti transakce připravujeme....

Akvizice stavebnin

Jedné z předních tuzemských sítí stavebnin, se kterou dlouhodobě spolupracujeme na vyhledávání akvizic, jsme poskytovali poradenství při akvizici konkurenčních stavebnin (zejména valuace a negociace podmínek a transakční dokumentace). Akviziční cílem byl prodejce stavebních materiálů ve Středočeském kraji s tržbami přes 40 mil. Kč. Převzetí proběhlo na přelomu roku 2019/2020 a mělo formu Asset Deal, kdy investor odkoupil provozní areál, vybavení, zásoby a převzal část zaměstnanců. Cílem je integrace nové provozovny do pobočkové sítě akvizitora, který tím posílí své postavení v daném regionu. Převzetí bylo z části financováno akvizičním úvěrem.

Prodej výrobce systémů pro energetické úspory (V539)

Jedná se firmu vyrábějící energetická zařízení zaměřená především na zpětné získávání tepla a průmyslové sušení. Produkty jsou výsledkem vlastního vývoje. Tržby podniku přesahují 150 mil. Kč, EBITDA v 2017 dosáhla 18 mil. Kč. Transakce byla dokončena v červenci 2018, kdy 60% podíl na společnosti odkoupil finanční investor. Touto akvizicí rozšiřuje svoje portfolio synergicky propojených průmyslových podniků. Jeden z původních majitelů si ponechal 40% podíl a bude se ve společnosti dále zabývat výzkumem a vývojem nových produktů v pozici technického ředitele.
Právním poradcem prodávajících byla AK Weinhold Legal ze skupiny Ernst&Young. Akviziční financování poskytla UniCredit Bank.
Na přání stran zatím není zveřejněno jméno firmy. Podrobnější informace poskytneme na vyžádání.

Prodej výrobce pletiv TRIDIF, obch. výr. společnost, s.r.o. (V817)

Firma je výrobcem plotového pletiva již od roku 1994. Produkty jsou využívány jako běžné ploty, oplocení hřišť, ve stavebnictví, lesnictví, ovocnářství apod. Společnost s tržbami kolem 30 mil. Kč má 20 zaměstnanců a podniká ve vlastním areálu ve Starém Městě. Prodejem svého dlouhodobě ziskového podniku včetně areálu nás pověřil 100% společník odcházející do důchodu. Transakci se podařilo realizovat po poměrně krátkém procesu v únoru 2018. Novým majitelem se stala společnost z jiného oboru.

Prodej výrobně-obchodní firmy ELCHEMCo, spol. s r.o. (V790)

ELCHEMCo je již 25 let dodavatelem chemických přípravků. Zaměřuje se na materiály pro elektroniku, elektrotechniku, strojírenství, přípravky pro modeláře, výtvarníky a kutily. Část sortimentu tvoří vlastní výroba, část je distribuce přípravků od jiných výrobců. Firma má stabilní obrat přes 20 mil. Kč se zajímavou EBITDA marží. Prodej firmy z rukou tří zakladatelů, kteří postupně odchází důchodu, byl dokončen v záři 2017 po rychlejším prodejním procesu. Společnost a její řízení převzal privátní investor s dlouhodobými podnikatelskými zkušenostmi.
Právní poradenství prodávajícím poskytovali PPS advokáti s.r.o.

Prodej velkoobchodu vodo-topo-plyn-sanita (V587)

Skupina firem se od 90. let zabývá dovozem a velkoobchodním prodejem sortimentu v oblasti vodo-topo-plyn-sanita, kde patří k předním tuzemským hráčům. Majitelé vybudovali stabilní a dlouhodobě ziskovou společnost s tržbami kolem 200 mil. Kč s pěti pobočkami v ČR a rostoucí dceřinou firmou na Slovensku. V majetku skupiny jsou dvě hlavní distribučními centra s technickým a servisním zázemím s rozlohou přes 22 tis. m2 v atraktivních lokalitách. Prodej propojené skupiny firem byl plánován v souvislosti s generační výměnou a uskutečnil se v červnu 2017 do rukou investora s částečně obdobnými velkoobchodními aktivitami.
Právní poradenství poskytovala kancelář Havel, Holásek & Partners.
Na přání stran zatím není zveřejněno jméno firmy. Podrobnější informace poskytneme na vyžádání.

Prodej společnosti PROFI-kompresory s.r.o. (V774)

Společnost podniká v oboru stlačeného vzduchu od počátku 90. let a postupně se vypracovala na největšího dodavatele kompresorů a souvisejících systémů ve východních Čechách. Aktuálně jsou PROFI-kompresory autorizovaným prodejcem a servisem kompresorů tří značek včetně světového leadera trhu Atlas Copco. Pro prodej se majitelé rozhodli ze zdravotních důvodů a plánovaného důchodu, načež byl v roce 2015 zahájen prodejní proces. Po delším vyjednávání jsme transakci dokončili v prosinci 2016, kdy firmu odkoupil privátní investor a ihned se ujal vedení. Spolu s PROFI-kompresory s.r.o. nový majitel získal i společnost, která je vlastníkem provozního areálu využívaného firmou.
Právní poradenství prodávajícím poskytovali PPS advokáti s.r.o.

Prodej výrobce speciálních plastových dílů SAVEA (V711)

Průmyslový podnik SAVEA s více než 40-ti letou tradici se zabývá výrobou konstrukčních dílů z kompozitních plastů a související kovovýrobou. Díly se uplatňují v řadě průmyslových oborů, zejména v dopravní a manipulační technice. Výroba s malosériovým charakterem je podrobena náročným certifikacím, komplexní výrobní proces zahrnuje mj. vývoj a konstrukci dílů, výrobu modelů a forem a montáž. Tržby společnosti se 130 zaměstnanci přesahují 100 mil. Kč při EBITDA mezi 10 - 20 mil. Kč. Původní majitelé, kteří dlouhodobě prosperující firmu vybudovali, se z důvodu plánového odchodu do důchodu rozhodli zajistit její pokračování v rukou nového investora. Prodejní proces s ohledem na specifické okolnosti trval déle než rok. Transakci jsme završili na přelomu 2016/2017, kdy firmu odkoupila investorská skupina, která touto akvizicí rozšířila své portfolio průmyslových podniků.
Právní poradenství poskytovala AK Weinhold Legal ze skupiny Ernst&Young.

Prodej velkoobchodu s brýlovými obrubami (V775)

Firma je nezávislým velkoobchodem s brýlovými obrubami, slunečními brýlemi a vybavením optik. Většina prodávaného sortimentu je pod vlastní značkou, ostatní je distribuce zahraničních značek. Firma se sídlem na Moravě a působností po celé ČR od založení rostla a byla zisková, EBITDA se v posledních letech pohybuje přes 5 mil. Kč. Dosavadní majitel se chce věnovat jiným projektům, z jeho pověření jsme proto v roce 2015 začali řešit prodej jeho firmy. Investorem, který společnost v prosinci 2016 převzal, jsou dva privátní investoři s dlouholetými zkušenostmi z vedení obchodních firem. Původní majitel se bude po dobu několika měsíců podílet na vedení firmy společně s investory.
Na přání stran není zveřejněno jméno firmy. Podrobnější informace poskytneme na vyžádání.

Prodej 100% obchodních podílů na společnosti KALABRIA,spol, s r.o. (V792)

Sodovkárna KALABRIA z Kladna má historii již od roku 1911. Od restituce původním majitelům firma funguje jako menší rodinný podnik, který vyrábí a prodává nealkoholické nápoje stáčené do nerezových sudů i PET lahví. Dodávky pokrývají blízké regiony a prostřednictvím velkoobchodů je značku možné potkat po celé ČR. V souvislosti s plánovaným odchodem majitelů do důchodu jsme z jejich pověření do firmy přivedli nového investora, který v oboru nápojů vnímá perspektivu a do společnosti zamýšlí dále investovat a inovovat její technologie a produkty. Po relativně rychlém prodejním procesu investor firmu odkoupil koncem června 2016 a současně převzal její řízení.

Prodej distributora high-end vlasové kosmetiky Salon Professional, s.r.o. (V723)

Salon Professional je největší nezávislý tuzemský dovozce a výhradní distributor high-end značek vlasové kosmetiky pro kadeřnické salony v ČR a SR. Během 8 let existence firma díky velmi profesionálnímu řízení a inovativnímu přístupu každoročně dvouciferně rostla a v roce 2014 přesáhla hranici tržeb 100 mil. Kč při úctyhodné EBITDA 18 mil. Kč. Majitel, občan USA, nás pověřil prodejem úspěšné firmy z důvodu plánovaného stěhování do zahraničí. Prodejní proces trval 1 rok a byl zdárně ukončen v říjnu 2015. Kupujícím je privátní investor s dlouholetými zkušenostmi v oblasti managementu a financí z nadnárodních firem, který se po transakci začal osobně podílet na vedení firmy.
Právní poradenství poskytoval PwC Legal.

Prodej majoritního podílu ve výrobci nábytku BMB, spol. s r.o. (V601)

Nábytkářská firma z Jižní Moravy s více než stoletou historií se v posledních letech zaměřuje na výrobu postelí a ložnicového nábytku vlastního designu. V podniku s vlastním výrobním areálem a komplexní výrobní technologií pracuje 70 zaměstnanců. Po složitější a dlouhodobější přípravě akvizice odkoupil v červenci 2015 téměř 80% podíl ve společnosti privátní investor. Nový majoritní vlastník se ujal řízení firmy s cílem posílení vlastního výrobního programu.

Kapitálový vstup do TENZOVÁHY, s.r.o. (V482)

Olomoucký výrobce silničních vah vlastní konstrukce působí na trhu od r. 1991. V tomto segmentu patří k předním tuzemským výrobcům, významná část jeho produkce představuje export. I přes poměrně stabilní růst a výkonnost hledala firma nový impuls rozvoje, jehož potřeba se urychlila odchodem jednoho ze společníků do důchodu. V červenci 2015 po více než ročním vyjednávání odkoupil 70% obchodních podílů soukromý investor se zkušenostmi v oblasti strategického řízení a obchodu. Spolu s původními majiteli, kteří si ponechali minoritní podíly, se bude aktivně podílet na vedení podniku.

Prodej servisu Truck centrum Bízovi s.r.o. (V236)

Společnost Truck centrum Bízovi se v areálu v blízkosti dálnice D2 u Hustopeče věnuje servisu a prodeji náhradních dílů pro nákladní automobily. Majitelé podnikající od poloviny 90. let vybudovali zázemí stabilní a ziskové firmy. S ohledem na plánovaný odchod do důchodu jsme jim pomáhali řešit generační výměnu formou prodeje firmy. Transakci se podařilo zrealizovat v červenci 2015 a to v poměrně krátkém čase 1 roku od zahájení spolupráce (doba zahrnuje vyhledání investora). Investorem je společnost L- TRUCK, s.r.o. zabývající se prodejem dopravní techniky. Akvizice se uskutečnila formou prodeje 100% podílů na společnosti a současně prodejem nemovitostí ve vlastnictví fyzických osob (kombinace Share Deal a Asset Deal).

Prodej franšízové sítě fitness EXPRESKA s.r.o. (V727)

EXPRESKA je největší tuzemskou franšízovou sítí fitness pro ženy se sídlem v Praze. Po 7 letech dynamického růstu aktuálně zastřešuje téměř 45 poboček v ČR a na Slovensku. Do ziskové rostoucí společnosti formou odkoupení 100% obchodních podílů v dubnu 2015 investovala skupina privátních investorů, kteří se budou aktivně podílet na jejím managementu a využití potenciálu rozsáhlé sítě.

Prodej 70% podílu na společnosti KERI, spol. s r.o. (V730)

KERI je předním výrobcem speciálních bezdotykových měřících a kontrolních přípravků, tzv. „kubingů“, které dodává do automobilového průmyslu. Během své více než dvacetileté existence společnost trvale zvyšuje své tržby a v celé své historii byla zisková. V současnosti firma zaměstnává ve výrobním závodě v Turnově 50 zaměstnanců, v roce 2014 dosáhla tržeb přes 70 mil. Kč. Majoritní podíl po půlročním vyjednávání odkoupila v lednu 2015 Private Equity společnost OnyxCapital specializující se na investice do malých a středních firem. Spojení původního spolumajitele KERI, který ve firmě nadále zůstává, s tímto zkušeným investičním partnerem vytváří podmínky pro další rozvoj společnosti a růst jejího tržního podílu na trzích střední a východní Evropy.
TF Partners (TrhFirem) byl poradcem prodávajícího, právní poradenství poskytoval Havel, Holásek & Partners.

Prodej sítě venkovních reklamních médií (V481)

Společnost TIME : SERVICE, a.s. se zabývá výstavbou, provozováním a servisem sítě reklamních médií umístěných na zařízeních městského mobiliáře v atraktivních lokalitách převážně velkých měst České a Slovenské republiky. Několikaleté úsilí o prodej firmy bylo završeno na jaře 2014, kdy byla síť médií převzata společností RO MARKETING, s.r.o. jako strategickým investorem, který se pohybuje v oblasti reklamy a marketingu. Vyjednávání s investorem trvalo téměř rok, transakce pak proběhla formou Asset Deal - prodej aktiv ze společnosti TIME : SERVICE, která bude nadále zajišťovat jejich servis.

Prodej kliniky estetické medicíny Esthetic Medical (V690)

Pražské centrum estetické medicíny Esthetic Medical patří mezi přední kliniky v tomto oboru. Pod lékařským dohledem poskytuje kosmetické a estetické služby (neinvazivní zákroky, lékařské dermatologické zákroky) na moderních technologiích. Dosavadní majitelka podnikající jako fyzická osoba, která firmu vybudovala, se začala věnovat jinému oboru. Firmu počátkem roku 2014 odkoupil privátní investor formou Asset Deal. Pro něj akvizice představuje vstup do vlastního podnikání.

Prodej firmy M + M servis, s.r.o. (V620)

Společnost M + M servis se zabývá svozem, tříděním a likvidací odpadů pro firemní klientelu a údržbou komunikací. Pro jejího majitele, který plánoval odchod do důchodu (generační výměna), jsme zajišťovali celý proces prodeje. Prodej firmy byl dokončen v únoru 2013 vstupem strategického investora společnosti KP servis Most s.r.o., která také podniká v oblasti Facility managementu. Spojením těchto podniků došlo k rozšíření nabízených služeb i regionálního pokrytí, což vytvořilo solidní perspektivu dalšího rozvoje těchto dosud velmi úspěšných firem.

Prodej výrobce CNC strojů SAHOS s.r.o. (H151)

S ohledem na specifické okolnosti se v tomto případě jednalo o dlouhodobý prodejní proces, který byl zdárně dokončen v závěru roku 2011 prodejem 100% obchodních podílů na SAHOS. Podnik je velmi úspěšným a dynamicky rostoucím výrobcem CNC obráběcích strojů na neželezné materiály s obratem přes 100 mil. Kč a EBITDA přes 20 mil. Kč. Finanční investor, který podnik odkoupil od jeho zakladatelů, se touto akvizicí chce podílet na využití růstového potenciálu v segmentu zpracování kompozitních materiálů.
TF Partners (TrhFirem) byl poradcem prodávajícího, právní poradenství poskytoval Havel, Holásek & Partners.

Prodej zastoupení značky SUNOCO (V310)

Značka Sunoco patří globálnímu výrobci olejů a maziv Petronas. Jejím tuzemským výhradním distributorem byla od počátku 90. let spol. Transa s.r.o. Prodej zastoupení pro Českou republiku i Slovensko proběhl v říjnu 2011 formou Asset Deal. Kupujícími jsou dva privátní investoři s bohatými manažerskými a obchodními zkušenostmi. Jejich záměrem je výraznější posílení pozice této značky na trzích obou zemí, jež v posledních letech spíše stagnovala.

Prodej podniku a aktiv firmy Radim Mohyla - Tiskárna u Národního domu

Po krátkých jednáních byl v květnu 2011 převzat podnik fyzické osoby provozující ofsetovou tiskárnu a grafické studio ve Frýdku-Místku. Kupujícím je společnost G-VARIADO PRINT s.r.o. Cílem spojení je rozšíření nabídky poskytovaných služeb a spektra výrobních technologií.

Poradenství při prodeji nakladatelství Motto

Poskytovali jsme konzultace majitelce známého nakladatelství při prodeji do rukou tuzemského leadera nakladatelství Albatros Media a.s. Motto vydává beletrii předních českých spisovatelek (mj. Halina Pawlowská, Irena Obermannová, Barbara Nesvadbová). Transakce formou prodeje společnosti R + H, spol. s r.o. se uskutečnila na přelomu roku 2010 a 2011.

Prodej 25% akcií společnosti OK-TOURS a.s.

OK-TOURS se zabývá provozováním vlastní sítě hotelů v Praze a dalších městech, incomingovým cestovním ruchem a prodejem letenek. Prodej 1/4 podílu na společnosti byl dokončen v listopadu 2010 po téměř ročním jednání. Prodávajícími jsou fyzické osoby, které ukončují aktivní podnikatelskou činnost a odchází do důchodu. Novým akcionářem je zahraniční finanční investor, který touto akvizicí vstupuje do oboru cestovního ruchu v České republice.

Akvizice 90% podílu na společnosti Voinet s.r.o.

Od léta 2009 jsme pro gruzínského investora z oblasti telekomunikací, společnost Hi-line, vyhledávali vhodného tuzemského operátora telekomunikačních služeb na bázi IP telefonie za účelem kapitálového vstupu. Bylo vedeno jednání s více než deseti subjekty. Proces byl dokončen v květnu 2010 převzetím 90% obchodního podílu na společnosti Voinet s.r.o. (výpis z OR – akvizice proběhla prostřednictvím účelové společnosti registrované v ČR). Původní společník ve firmě zůstává s 10% podílem a bude se strategickým partnerem spolupracovat na dalším rozšíření služeb především v oblasti mezinárodních hovorů.

1-25/49 stránka: 1 [ ]

 

nové nabídky e-mailem

TrhFirem.cz
(TF Partners s.r.o.)

+420 274 822 970

Kontaktní formulář


Jsme členem

Corporate Finance in Europe

Anketa

Jak jste se o nás dozvěděli?